Kursavgift
Rabatt på kursavgift för anställd personal vid företag som är medlem i VeTA-föreningen. Vill ditt företag bli medlem? Maila in medlemsansökan till: info@vetabolaget.se LÄNK till medlemsinformation.
Kursavgiften faktureras ca 4 veckor före kursstart. Fakturan skall betalas inom 20 dagar.
Fakturan skall alltid vara betald före kursstart. Kursdokumentation samt lunch, kaffe, kursmiddag ingår om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar utanför vår kontroll. Alla priser är exkl moms. Se villkor för respektive kurs.Anmälan
Anmälan till kurs görs via vår hemsida www.vetabolaget.se.
Anmälan är bindande och tillhör arbetsgivaren. Anmälan bekräftas via mail till den e-post adress du anger.Antagning
Antagning till kurs bekräftas i regel senast två veckor efter anmälningstidens utgång.
Vid överbokning, har anställd vid medlemsföretag företräde till kursplats.

Logi
Upplysningar om förbokade rum lämnas i bekräftelsen.
Kostnad för logi och frukost betalas direkt till hotellet.

Efteranmälan
Efter anmälningstidens utgång, kontakta kansliet med förfrågan om plats finns kvar.
I de fall det leder till ökad administrativ kostnad kan vi tvingas ta ut en avgift för detta.

Namnbyte
Vid ändring till annan kursdeltagare efter anmälningstidens utgång, debiteras en avgift på 500 kr exkl. moms per deltagare. Avgiften tas ut eftersom detta innebär merarbete och ökade administrativa kostnader för oss.

Avanmälan
Efter anmälningstidens utgång (eller om kurs blivit fulltecknad och du fått Bekräftelse på antagning) och fram till 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.14-0 dagar före kursstarten debiteras full kursavgift. Vid avanmälan, orsakad av deltagares sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad på 15% (dock minst 850 kr) av aktuell kursavgift mot uppvisande av läkarintyg. Kurs som har 2 delar, räknas som 1 kurs.

Speciella regler kan gälla vid praktiska kurser, vänligen se respektive kurs villkor.
Ej avbokad logi debiteras deltagaren. Se bestämmelser i respektive kursbekräftelse.

Reservation för ändringar
VeTA-bolaget förbehåller sig rätten att vid föreläsares sjukdom eller annat förhinder ersätta denne med en, enligt VeTA-bolagets bedömning, likvärdig föreläsare.
VeTA-bolaget reserverar sig även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, litteratur, kursavgift o liknande.
VeTA-bolaget förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal eller vid andra oförutsedda händelser som äventyrar kursens kvalitet. Kursavgiften återbetalas men VeTA-bolaget står inte för eventuella avbokningskostnader för boende och transport.
VeTA-bolaget ansvarar inte för kursdeltagares kostnader för boende och resa som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighets åtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar eller annan omständighet som ligger utanför VeTA-bolagets kontroll och som VeTA-bolaget inte kan påverka.

INTEGRITETSPOLICY/RIKTLINJER FÖR VeTA-bolaget

VeTA-bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten för kunder, personal och andra intressenter.

För oss på VeTA-bolaget är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska företaget inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

På VeTA-bolaget finns ett personuppgiftsombud som arbetar med att granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, ha en förteckning över alla register och behandlingar, hjälpa de registrerade och hålla kontakten med Datainspektionen osv.

Exempel på hur vi arbetar:
– Vilken typ av data samlar vi in? Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, yrke/arbetsplats, eventuell specialkost (hanteras som känslig uppgift). Din IP-adress syns på vår datalogg.
– Hur samlar vi in data? Via deltagare/föreläsare/utställare/medlems anmälan till kurs eller event.
– Vad använder vi data till? För vår och konferensanläggningens genomförande av kurs och för att ombesörja måltider, ge information till föreläsare och kursledare. Vi skickar även information om kommande kurser till våra deltagare.
– Hur länge sparar vi data? Vi tror att du som deltagare förväntar dig att vi ska kunna ta fram kopior på kursintyg om originalet förkommit. Önskar du bli borttagen ur registret, raderar vi dina uppgifter. Kontakta oss via mail.
– Hur skyddar vi data? Daglig säkerhetskopiering, lokalt.
Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig? Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Top