Kursavgift
Rabatt på kursavgift för anställd personal vid företag som är medlem i VeTA-föreningen. Vill ditt företag bli medlem? Maila in medlemsansökan till: info@vetabolaget.se
Kursavgiften faktureras ca 4 veckor före kursstart. Fakturan skall betalas inom 20 dagar.
Fakturan skall alltid vara betald före kursstart. Kursdokumentation samt lunch, kaffe, kursmiddag ingår om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar utanför vår kontroll. Alla priser är exkl moms. Se villkor för respektive kurs.

Anmälan
Anmälan till kurs görs via vår hemsida www.vetabolaget.se.
Anmälan är bindande. Anmälan bekräftas via mail till den e-post adress du anger.

Antagning
Antagning till kurs bekräftas i regel senast två veckor efter anmälningstidens utgång.
Vid överbokning, har anställd vid medlemsföretag företräde till kursplats.

Logi
Upplysningar om förbokade rum lämnas i bekräftelsen.
Kostnad för logi och frukost betalas direkt till hotellet.

Efteranmälan
Efter anmälningstidens utgång, kontakta kansliet med förfrågan om plats finns kvar.
I de fall det leder till ökad administrativ kostnad kan vi tvingas ta ut en avgift för detta.

Namnbyte
Vid ändring till annan kursdeltagare efter anmälningstidens utgång, debiteras en avgift på 500 kr exkl. moms per deltagare. Avgiften tas ut eftersom detta innebär merarbete och ökade administrativa kostnader för oss.

Avanmälan
Efter anmälningstidens utgång och fram till 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.14-0 dagar före kursstarten debiteras full kursavgift. Vid avanmälan, orsakad av deltagares sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad på 15% (dock minst 850 kr) av aktuell kursavgift mot uppvisande av läkarintyg. Kurs som har 2 delar, räknas som 1 kurs.

Speciella regler kan gälla vid praktiska kurser, vänligen se respektive kurs villkor.
Ej avbokad logi debiteras deltagaren. Se bestämmelser i respektive kursbekräftelse.

Reservation för ändringar
VeTA-bolaget förbehåller sig rätten att vid föreläsares sjukdom eller annat förhinder ersätta denne med en, enligt VeTA-bolagets bedömning, likvärdig föreläsare.
VeTA-bolaget reserverar sig även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, litteratur, kursavgift o liknande.
VeTA-bolaget förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal eller vid andra oförutsedda händelser som äventyrar kursens kvalitet. Kursavgiften återbetalas men VeTA-bolaget står inte för eventuella avbokningskostnader för boende och transport.
VeTA-bolaget ansvarar inte för kursdeltagares kostnader för boende och resa som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighets åtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar eller annan omständighet som ligger utanför VeTA-bolagets kontroll och som VeTA-bolaget inte kan påverka.

Top