ALLÄMNNA VILLKOR

Kursanmälan
– Du anmäler dig enkelt till våra kurser via vår hemsida, vetabolaget.se
– Efter din anmälan registrerats får du ett mejl till den e-postadress du angett vid anmälan.
– Efter anmälningstiden gått ut, inom 2 veckor, får du en antagningsbekräftelse om du är antagen till kursen.
– Vid övertecknad kurs kan antagningsbekräftelse skickas innan anmälningstiden gått ut.
– I de fall kurser blir överbokade har du som anställd vid ett medlemsföretag förtur.
– Kursmaterial, intyg, lunch, fika och kursmiddag ingår om inget annat är angivet.
– OBS! Anmälan tillhör arbetsgivaren och är bindande ifrån det att antagningsbekräftelse skickats.

Intyg

Efter genomgången kurs utfärdas intyg om deltagande i kursen. I vissa kurser ingår ett prov för att säkerställa kursdeltagarens kunskaper som förmedlats, vilket då framgår av kursintyget.

Rabatt

Är ditt företag medlem i VeTA-föreningen? Som anställd vid ett medlemsföretag får du en mycket förmånlig rabatt på våra kursavgifter. Om ditt företag inte är medlem, läs mer om medlemsvillkor och ansök om medlemskap under medlemsinformation. Medlemsavgiften ska vara betald innan kursstart.Betalningsvillkor
– Kursavgiften faktureras cirka 4 veckor före kursstart. Fakturan ska vara
betald inom 20 dagar och allra senast innan kursstart.
– VeTA-bolaget reserverar sig för eventuella prishöjningar utanför vår
kontroll.
– Alla priser är exklusive moms.
– Se respektive kurs för mer specifika villkor och information.
Logi
All information om ev. förbokad logi kommer finnas i kursbekräftelsen.
Kostnad för logi och frukost betalas direkt till hotellet och ingår inte i kursavgiften.

Efteranmälan
I mån av plats kan du anmäla dig till en kurs efter att anmälningstiden gått ut, se respektive kurs på hemsidan. En extra avgift kan eventuellt tillkomma om efteranmälan innebär ökade administrativa kostnader för oss.Namnbyte
Mot en kostnad på 500 kr exkl moms/person finns det möjlighet att byta kursdeltagare efter anmälningstidens utgång.
Vid namnbyte mejla aila uppgifter nedan till oss:
– Kursnamn, datum, deltagare som avbokas
– Ersättares namn, personnummer, mailadress, telefonnummer samt ev. kostavvikelser.

Avbokning
Vid avbokning debiteras en avgift enligt följande:
– Efter anmälningstidens utgång* fram till 14 dagar innan kursdatum: 25% av kursavgiften.
– 14 dagar fram till kursdatumet: 100% av kursavgiften
– I händelse av sjukdom återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad på 15% av aktuell kursavgift, dock minst 850 kr, mot uppvisande av läkarintyg.
– Kurser som består av 2 delar räknas som en kurs.
– Speciella regler och villkor kan gälla vid praktiska kurser, se respektive kurs för mer information.
– VeTA-dagarnas anmälningar är bindande enligt informationen som står i foldern, dvs ingen avbokning efter datumet för lägre anmälningsavgift gått ut.
– Logi som inte avbokas debiteras deltagaren.*Gäller även vid fulltecknade kurser och du fått antagningsbekräftelse där anmälningstiden inte gått ut.Reservation för ändringar
VeTA-bolaget förbehåller sig rätten att ersätta en föreläsare med, enligt VeTA-bolagets bedömning, likvärdig föreläsare vid tillfälle av sjukdom eller annat förhinder.
VeTA-bolaget reserverar sig även för ändringar av kurslokal, schema, litteratur, kursavgifter och liknande.
VeTA-bolaget förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid till exempel för lågt deltagarantal, oförutsedda händelser som påverkar kursens kvalité. Vid tillfällen där kurser ställs in av VeTA-bolaget återbetalas kursavgiften. Eventuella avbokningskostnader och utlägg för boende och transport ersätts inte av VeTA-bolaget.

Force majeure
VeTA-bolaget ansvarar inte för kursdeltagares kurskostnader, kostnader för boende och resa som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, driftsstörningar eller annan omständighet som ligger utanför VeTA-bolagets kontroll.

Personuppgifter i deltagarlistor
Genom din anmälan samtycker du till att ditt personnamn och eventuellt
företagsnamn presenteras på deltagar- och närvarolistor och på detta sätt görs
tillgängliga för kursledaren och konferensanläggningen.

INTEGRITETSPOLICY/RIKTLINJER FÖR VeTA-bolaget

VeTA-bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten för kunder, personal och andra intressenter.

För oss på VeTA-bolaget är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska företaget inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

På VeTA-bolaget finns ett personuppgiftsombud som arbetar med att granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, ha en förteckning över alla register och behandlingar, hjälpa de registrerade och hålla kontakten med Datainspektionen osv.

Exempel på hur vi arbetar:
– Vilken typ av data samlar vi in? Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, yrke/arbetsplats, eventuell specialkost (hanteras som känslig uppgift). Din IP-adress syns på vår datalogg.
– Hur samlar vi in data? Via deltagare/föreläsare/utställare/medlems anmälan till kurs eller event.
– Vad använder vi data till? För vår och konferensanläggningens genomförande av kurs och för att ombesörja måltider, ge information till föreläsare och kursledare. Vi skickar även information om kommande kurser till våra deltagare.
– Hur länge sparar vi data? Vi tror att du som deltagare förväntar dig att vi ska kunna ta fram kopior på kursintyg om originalet förkommit. Önskar du bli borttagen ur registret, raderar vi dina uppgifter. Kontakta oss via mail.
– Hur skyddar vi data? Daglig säkerhetskopiering, lokalt.
Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig? Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Top