FAQ – GKLH Smådjur & Häst

 

Kan jag gå kursen som privatperson?
 Ja. Du måste själv hitta lämplig praktikplats, klinik eller djursjukhus där du kan genomföra de praktiska momenten samt en oberoende plats där du kan genomföra det skriftliga provet.

Hur lång tid efter teoridagen ska jag göra det skriftliga provet?
Du har upp till 1 år från teoridagen att göra skriftliga provet.

I vilken ordning görs kursen och Praktiska moment?
Den praktiska delen sker kontinuerligt på din praktik/arbetsplats, men listan med Praktiska moment behöver inte vara signerad och godkänd innan Du går kursen. Däremot måste den praktiska delen vara godkänd och listan påskriven i samband med att Du beställer det skriftliga provet.

Hur ofta hålls kurserna?
Smådjur hålls flera gånger per år (ca 3 ggr per år). Häst vid ett tillfälle oftast i samband med VeTA dagarna.

Var i Sverige hålls kurserna?
Det varierar, men platsen anges alltid i informationen ihop med kursanmälan.

Vart hittar jag kommande kurser?
Under fliken längst upp i menyn till vänster; Kurser (aktuellt årtal)

Vad kostar kursen?
Priset är angivet i den anmälningslänk som är till respektive kurstillfälle.
Medlemsföretag i VeTA-föreningen har rabatt.

När får jag kompendiet?
Cirka 4 veckor innan kurstillfället skickas kompendierna ut till den postadress Du angivit i anmälan. Vid senare anmälan skickas kompendiet ut så fort som möjligt.

När kommer fakturan?
Fakturan postas efter att Du fått din mailbekräftelse att Du kommit med på kursen och kompendiet är postat. Fakturan skall vara betald innan kurstillfället.

Kan jag komplettera för djurslaget Häst när jag gått kursen för Smådjur?
 Ja, om Du har gått VeTA-bolagets Smådjurskurs med godkänt intyg.

Du behöver komplettera med att köpa kompendiet för Häst och läsa på det som är specifikt för häst samt göra de Praktiska momenten för häst.

Följande är gemensamt för Smådjur och Häst:
Föreskrifter och förordningar. Allmän farmakologi. Hantering, förvaring och kassering av läkemedel.

Följande är specifikt för häst:
Anatomi och fysiologi, Speciell farmakologi, Säker hantering av häst, Sedering (Dv på nivå 2- häst får ge sedering till häst, men inte till hund & katt, Slakt- och startkarenser.

 

Top