SDF-poäng

VeTA-bolaget erbjuder fr o m 2006 poängkurser. Poängen benämns SDF (Svensk Djursjukvård Fortbildnings) poäng.

Kursens längd och innehåll avgör antalet poäng enligt följande kriterier: en tvådagarskurs ger 2 SDF-poäng och en tvådagarskurs med praktiska övningar ger 3 SDF-poäng. Kurserna är delar i ett utvecklingsprogram, inom olika områden, om två eller fler steg.

Kursintyget utgör ett bevis på genomgången poängkurs. Kurserna garanterar en hög kvalité avseende innehåll och föreläsare. Genomgången poängkurs är ett bevis på kompetensutveckling.

SDF-poäng är meriterande för den enskilde och underlättar för arbetsgivaren vid bedömning av den anställdes kompetens.

Top