Stipendium från Lars Erickssons fond

Lars Ericksson
Lars Göran Ericksson (1946-2005)

Lars Ericksson, ordförande i Utbildningskommittén under åren 1988 – 2005,
var en man som brann för kompetenshöjning och att skapa bra vidareutbildnings-
möjligheter för veterinärer och djursjukvårdare i Sverige. Speciellt ivrade han för
att djursjukvårdarna skulle få en bra yrkesutbildning och en stabil grund att stå på.
Redan under 80-talet arbetade han målmedvetet för att höja djursjukvårdaryrkets
status. Han insåg tidigt behovet av duktiga och kompetenta djursjukvårdare.
Distansutbildningen och ett flertal påbyggnadskurser inom olika ämnesområden
blev resultatet av hans målmedvetna arbete. Lars Ericksson var en av påtryckarna
och lobbyisterna vars arbete ledde fram till den statliga utredning som resulterat
i lagen om bl a legitimation för djursjukvårdare.

Under Lars tid som ordförande, ökade antalet kurser per år från 3-4 st till ca 30 st
och varje år genomfördes en stor kongress någonstans i Svergie.

Lars var chefkirurg med kompetens för ögonlysning på Regiondjursjuhuset
Bagarmossen under många år och med ett stort engagemang i SSVO.

LÄNK till PDF för hur du ansöker om stipendium

Top