Villkor

Kursanmälan

– Efter din anmälan registrerats får du ett mejl till den e-postadress du angett vid anmälan.
– Om du blir antagen, kommer du få ett antagningsbesked via mail.
– Vid övertecknad kurs kan antagningsbekräftelse skickas innan anmälningstiden gått ut.
– I de fall kurser blir överbokade har du som anställd vid ett medlemsföretag förtur.
– Kursmaterial, intyg, lunch, fika och kursmiddag ingår om inget annat är angivet.
– OBS! Anmälan tillhör arbetsgivaren och är bindande från det att antagningsbekräftelse skickas.


Intyg

Efter genomgången kurs utfärdas intyg om deltagande i kursen. I vissa kurser ingår ett prov för att säkerställa kursdeltagarnas kunskaper som förmedlats, vilket då framgår av kursintyget.


Rabatt

Är ditt företag medlem i VeTA-föreningen? Som anställd vid ett medlemsföretag får du en mycket förmånlig rabatt på våra kursavgifter. Om ditt företag inte är medlem, läs mer om medlemsvillkor och ansök om medlemskap under medlemsinformation. Medlemsavgiften ska vara betald innan kursstart.


Streamingtjänst – kurs (även GKLH-smådjur online)

– Vetabolaget tillhandahåller tjänsten via internet.
– Kunden skall själv tillhandahålla dator med modern prestanda och virusskydd.
– Kunden skall själv tillhandahålla internetuppkoppling med erforderlig kapacitet för att kunna tillgodogöra sig webblektioner i realtid och kunna ta del av webblektioner.
– Vetabolaget är fritt från allt ansvar för skador och förluster, inräknat konsekvenser av att Kundens tillträde till streamingkurs hindras tillfälligt eller permanent, till följd av avbrott och störning eller upphörande av Kundens uppkoppling mot internet.
– Streamingen får ej spelas in eller distribueras. Bryter ni mot Copyright, kan ni bli skadeståndsskyldig.
– 1 års tidsgräns från köpdatum (GKLH).
– Ingen återbetalning vid köpt onlinekurs.


Rättigheter

– All ägande- och upphovsrätt samt alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till Vetabolagets kurser tillkommer Vetabolaget AB.
– Genom avtalet får Kunden, en, till avtalstiden begränsad, icke exklusiv nyttjanderätt till materialet i den form det presenteras på webbsidan.
– Material får, om annat inte särskilt överenskommits, uteslutande användas för Kundens interna och privata bruk, vilket bl a betyder att Kunden inte äger rätt att till utomstående, i tryckt eller elektronisk form, sprida, tillgängliggöra eller överföra material. I Kundens nyttjanderätt innefattas inte heller rätt att mångfaldiga material från kursen. 

Betalningsvillkor

– Kursavgiften faktureras cirka 4 veckor före kursstart. Fakturan ska vara betald inom 20 dagar och allra senast innan kursstart.
– Vetabolaget reserverar sig för eventuella prishöjningar utanför vår kontroll.
– Alla priser är exklusive moms.
– Se respektive kurs för mer specifika villkor och information.

Logi

All information om ev. förbokad logi kommer finnas i kursbekräftelsen.
Kostnad för logi och frukost betalas direkt till hotellet och ingår inte i kursavgiften.

Efteranmälan

I mån av plats kan du anmäla dig till en kurs efter att anmälningstiden gått ut, se respektive kurs på hemsidan. En extra avgift kan eventuellt tillkomma om efteranmälan innebär ökade administrativa kostnader för oss.

Namnbyte

Mot en kostnad på 500 kr exkl moms/person finns det möjlighet att byta kursdeltagare efter anmälningstidens utgång.
Vid namnbyte mejla alla uppgifter nedan till oss:
– Kursnamn, datum, deltagare som avbokas
– Ersättares namn, personnummer, mailadress, telefonnummer samt ev. kostavvikelser.

Avbokning

Vid avbokning debiteras en avgift enligt följande:
– Har du blivit antagen till kursen tas 25% av kursavgiften.
– 14 dagar fram till kursdatumet: 100% av kursavgiften
– I händelse av sjukdom återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad på 15% av aktuell kursavgift, dock minst 850 kr, mot uppvisande av läkarintyg.
– Annan frånvaro; Om du uteblir från kurstillfället av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
– Kurser som består av 2 delar räknas som en kurs.
– Speciella regler och villkor kan gälla vid praktiska kurser, se respektive kurs för mer information.
– VeTA-dagarnas anmälningar är bindande enligt informationen som står i foldern, dvs ingen avbokning efter datumet för lägre anmälningsavgift gått ut.
– Logi som inte avbokas debiteras deltagaren.

Reservation för ändringar

Vetabolaget förbehåller sig rätten att ersätta en föreläsare med, enligt Vetabolagets bedömning, likvärdig föreläsare vid tillfälle av sjukdom eller annat förhinder.
Vetabolaget reserverar sig även för ändringar av kurslokal, schema, litteratur, kursavgifter och liknande.
Vetabolaget förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid till exempel för lågt deltagarantal, oförutsedda händelser som påverkar kursens kvalité. Vid tillfällen där kurser ställs in av Vetabolaget återbetalas kursavgiften. Eventuella avbokningskostnader och utlägg för boende och transport ersätts inte av Vetabolaget.

Force majeure

Vetabolaget ansvarar inte för kursdeltagares kurskostnader, kostnader för boende och resa som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, driftstörningar eller annan omständighet som ligger utanför Vetabolagets kontroll.

Personuppgifter i deltagarlistor

Genom din anmälan samtycker du till att ditt personnamn och eventuellt företagsnamn presenteras på deltagar- och närvarolistor och på detta sätt görs tillgängliga för kursledaren och konferensanläggningen.

INTEGRITETSPOLICY/RIKTLINJER FÖR Vetabolaget

Vetabolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten för kunder, personal och andra intressenter.

För oss på Vetabolaget är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska företaget inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

På Vetabolaget finns ett personuppgiftsombud som arbetar med att granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, ha en förteckning över alla register och behandlingar, hjälpa de registrerade och hålla kontakten med Datainspektionen osv.

Exempel på hur vi arbetar:

– Vilken typ av data samlar vi in? Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, yrke/arbetsplats, eventuell specialkost (hanteras som känslig uppgift). Din IP-adress syns på vår datalogg.
– Hur samlar vi in data? Via deltagare/föreläsare/utställare/medlems anmälan till kurs eller event.
– Vad använder vi data till? För vår och konferensanläggningens genomförande av kurs och för att ombesörja måltider, ge information till föreläsare och kursledare. Vi skickar även information om kommande kurser till våra deltagare.
– Hur länge sparar vi data? Vi tror att du som deltagare förväntar dig att vi ska kunna ta fram kopior på kursintyg om originalet förekommit. Önskar du bli borttagen ur registret, raderar vi dina uppgifter. Kontakta oss via mail.
– Hur skyddar vi data? Daglig säkerhetskopiering, lokalt.
Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig? Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Hittar du inte svaret på just din fråga?

Hör av dig till oss så ser vi till att hjälpa dig. I första hand via epost men ringa går också bra.

0220 291 30
vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.