Information om hur Vetabolaget förhåller sig till Coronaviruset

Vi på Vetabolaget följer noga utvecklingen och möter myndigheternas rekommendationer. Vi har kontinuerlig avstämning för att agera utifrån den senaste informationen och vidtar omgående åtgärder för att alla deltagare och partners skall känna sig trygga när de deltar på någon av våra utbildningar. Vid all sjukdom skall åtgärder tas för att inte sprida smitta till andra.
Kontakta 1177 Vårdguiden för rekommendation.

  • Vi har alla ett eget ansvar för att inte bidra till att sprida någon smitta. Endast du som är frisk ska närvara på Vetabolagets utbildningar. (Gäller vid fysiska träffar)
  • Vi genomför riskbedömning inför varje utbildningstillfälle för att säkerställa en så trygg lärandemiljö som möjligt. (Gäller vid fysiska träffar)
  • Vetabolaget tillåter inte någon som har smittsam sjukdom att närvara på utbildningar i Vetabolagets regi. (Gäller vid fysiska träffar)
  • Vid sjukdom gäller våra Allmänna villkor

Det man själv bör tänka på vid fysiska kurser:

-Ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten, före måltid och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

-Vid behov, hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk, inte i händerna eller rakt ut i luften.

-Undvik att röra ansikte, ögon eller mun på sig själv eller andra.

-Hålla avstånd.

-Följ noga de anvisningar som ges från kursledare och ev konferenspersonal.

-Alla ombeds att resa till och från Vetabolagets kurser på ett sätt där trängsel kan undvikas.

Har man allmänna frågor om Coronaviruset så kan man ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. Andra officiella källor är:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se

Kent Joensuu

Dela inlägg

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.