Information om hur Vetabolaget hanterar nuläget utifrån Coronaviruset

Vetabolaget följer noga utvecklingen och möter myndigheternas rekommendationer. Vi har kontinuerlig avstämning för att agera utifrån den senaste informationen och vidtar omgående åtgärder för att alla medarbetare, deltagare och partners skall känna sig trygga när de är på arbetsplatsen eller deltar på någon av våra utbildningar. Detta dokumentet beskriver hur Vetabolaget arbetar för att förebygga […]

dela

Vetabolaget följer noga utvecklingen och möter myndigheternas rekommendationer. Vi har kontinuerlig avstämning för att agera utifrån den senaste informationen och vidtar omgående åtgärder för att alla medarbetare, deltagare och partners skall känna sig trygga när de är på arbetsplatsen eller deltar på någon av våra utbildningar. Detta dokumentet beskriver hur Vetabolaget arbetar för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att smitta sprids vidare. Vid all sjukdom skall medarbetare vidta åtgärder för att inte sprida smitta till andra. Kontakta 1177 Vårdguiden för rekommendation.

Deltagare:

-Vetabolaget följer löpande utvecklingen och de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten samt Krisinformation.se. Vi har alla ett eget ansvar för att inte bidra till att sprida någon smitta. Endast du som är frisk ska närvara på Vetabolagets utbildningar. (Gäller vid fysiska träffar)

För dig som inte är frisk gäller följande:

-Vi uppmanar dig som deltagare att boka om din utbildning till ett annat utbildningstillfälle. (Gäller vid fysiska träffar)

-Du gör detta genom att kontakta Vetabolaget.

-Vi arbetar utifrån WHOs rekommendationer för hur vi ska genomföra säkra möten och aktiviteter.

-Vi genomför riskbedömning inför varje utbildningstillfälle för att säkerställa en så trygg lärandemiljö som möjligt. (Gäller vid fysiska träffar)

För våra föreläsare:

-Vi har alla ett eget ansvar för att inte bidra till att sprida någon smitta.

-Vetabolaget tillåter inte föreläsare som har smittsam sjukdom att genomföra utbildningar i Vetabolagets regi. (Gäller vid fysiska träffar)

Det man själv bör tänka på som deltagare på Vetabolagets utbildningar. (Gäller fysiska träffar)

  • Ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten, före måltid och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Vid behov, hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk, inte i händerna eller rakt ut i luften.
  • Undvika att röra ansikte, ögon eller mun på sig själv eller andra.
  • Hålla avstånd.

Vetabolaget uppmanar till lugn över situationen och råder alla att följa officiella informationskällor om situationen och undvika ryktesspridning. Har man allmänna frågor om Coronaviruset så kan man ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. Andra officiella källor är:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.