146

Djurvårdare

Anestesiologi, bas samt fördjupning, hund och katt + Avancerad med Certifiering – PAKET

Kursinformation

LÄNGD

1 dag/ar

STARTDATUM

26 augusti 2022

SLUTDATUM

26 augusti 2022

SISTA ANSÖKNINGSDAG

24 augusti 2022

Online

Målgrupp

Djurvårdare


Övrig information

Denna kurs är 4 dagar ca 8 timmar vid varje tillfälle:

 • 26/8
 • 9/9
 • 16/9
 • 23/9

24-25 november - Avancerad kurs (fysisk) görs efter bas och fördjupning, 2 dagar (16 timmar) med utdelning av Certifikat

Paketpriset är 28.200 kr/ex moms för medlemmar i Vetaföreningen

- Förbered anestesimaskinerövervakningpatienten
- Premedicinera
- Inducera/intubera
- Monitorera
- Underhåll av anestesi
- Uppvak
- Genomgång av fall
- Komplikationer/Behandling (HLR)Förkunskaper

För att få arbeta på nivå 3 finns det flera olika vägar. Det krävs bas, fördjupning samt avancerad. Denna kurs erbjuder bas samt fördjupning 4 teoretiska dagar samt övning på arbetsplats.

*Denna kurs är en grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring.
Innan du får gå utbildningen måste du alltså ha arbetat på nivå 2 (tidigare kallad djurvårdare på utökad nivå) i motsvarande minst 3 års heltid. Det innebär att om du till exempel har arbetat 50 % måste du ha gjort det i 6 år för att uppfylla kraven på motsvarande minst 3 års heltid.

Utbildningen är på eftergymnasial nivå och omfattar minst 80 timmar.
JordbruksverketMål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha förvärvat följande kunskaper:

1. Kontroll av anestesiapparat.
2. Premedicinering.
3. Induktion av narkos.
4. Intubering och extubering.
5. Uppkoppling mot anestesiapparat.
6. Övervakning av narkos.
7. Föra anestesijournal.


Innehåll

Kursen ger dessutom deltagarna kunskaper inom följande områden:


1. Anatomi och fysiologi i samband med anestesi och smärtlindring.
2. Farmakologi för preparat som används i samband med anestesi och smärtlindring inklusive biverkningar av dessa preparat.
3. Läkemedelshantering av preparat som rör anestesi och smärtlindring inklusive hantering av narkotikaklassade preparat.
4. Vårdhygien med inriktning på operation.
5. Vanliga komplikationer under och efter anestesi a) vilka komplikationer som kan uppstå, b) hur man kan förebygga att de uppstår, samt c) hur man ska agera om de uppstår. I detta moment ska fallstudier ingå.
6. Författningskunskap om arbete inom djurens hälso- och sjukvård inklusive straffbestämmelser. Djur och övrigt övningsmaterial


Den praktiska delen av utbildningen (ca 32 timmar) ska helt eller delvis utföras som arbetsplatsförlagd färdighetsträning under direkt handledning och närvaro av veterinär eller djursjukskötare och momentlista checkas av. (SJVFS 2017:16).


Avancerad kurs (fysisk) görs efter bas och fördjupning, 2 dagar (16 timmar) med Certifiering. 

- Förbered anestesimaskiner, övervakning, patienten
- Premedicinera
- Inducera/intubera
- Monitorera
- Underhåll av anestesi
- Uppvak
- Genomgång av fall
- Komplikationer/Behandling (HLR)


Schema

Preliminärt schema

Bas - del 1 - 26 augusti - online
Therese Andersson

08.00 Registrering

Författningskunskap
- Vad innebär nivå 3 utbildningen
- Vad får djurvårdaren arbeta med
- Ansvarsfördelning
- Straffbestämmelser

Journalföring
- Patientjournalen
- Anestesijournalen

Läkemedelshantering
- Narkotikajournalen

Vårdhygien
- Personalhygien
- Patienthygien
- Operationssalshygien, patient/instrument

16.00 Avslut

Bas - del 2 - 9/9 - online
Jonas Eriksson

08.00 Registrering

Anatomi och fysiologi - grund
- Hjärta, lungor, lever och njurar
- Hur påverkar anestesin dessa organ
- Övningar och diskussion

Farmakologi
- Vad händer med ett läkemedel i kroppen
- Analgesi
- Eget arbete - Övning och diskussion

16.00 Avslut

Fördjupning - del 3 - 16/9 - online
Jonas Eriksson

08.00 Registrering

Anestesi
- Premedicinering
- Preoperativ bedömning
- Induktion, underhåll, uppvak
- Montering, blodtryck, kanograf, pulsosoxmetri, EKG, temp

Vätsketerapi
- Bas-vätsketerapi
- Dropphastighet
- Behandling med vätska under anestesi

Komplikationer
- Komplikationer vid anestesi
- Förebyggande åtgärder samt behandling
- HLR teori
- Fallstudier, diskussioner och frågequiz.

16.00 Avslut

Fördjupning - del 4 - 23/9 - online
Therese Andersson

08.00 Registrering

Anestesiapparaten
- Funktion
- Olika narkossystem
- Trycktest: cirkel/Bain
- Rengöring/hygien
- Bestämmelser, kontroller

Anestesi
- Anestesijournal
- Steriltvätt
- Falldiskussioner, frågequiz. Deltagare tar med sig några fall för att diskutera kring dessa.

16.00 Avslutning av Bas och Fördjupningskursen.
Tips inför kursen

 • Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt, helst en fast uppkoppling med senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari
 • Anslut till kursen i tid och gärna lite innan så du vet att uppkopplingen funkar när kursen startar
 • Välj ett lämpligt rum utan bakgrundsljud och med bra ljus
 • Var närvarande i bild när kurs pågår
 • Stäng av din mikrofon när du inte talar
 • Undvik störande ljud som t ex prasslande papper när mikrofonen är påslagen
 • Proper klädsel (på överkroppen)

Föreläsare:

Therese Andersson

Legitimerad djursjukskötare.

Jonas Eriksson

Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Kursansvarig:

Har du fler frågor?

Vetabolagets kontorstelefon

Telefon: 0220-291 30

ÖPPETTIDER:

Kl 12:30 - 14:00

Read our Terms and Conditions

Utforska relaterade kurser:

Pris:

29 700:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

28 200:-

exkl. moms

125
Nyhet
552
Nyhet

Online

7 750:-

exkl. moms

140

Online

Sjukdomslära, steg 2, smådjur 2022

7 800:-

exkl. moms

544

Online

Grundläggande vårdhygien

10 400:-

exkl. moms

577

Online

10 650:-

exkl. moms

Nyhet

På plats

0:-

exkl. moms

430
Rekommenderad

På plats

23 400:-

exkl. moms

112
Rekommenderad
vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.