517

Veterinär Djursjukskötare Team

Equine Wound Program, Part 1

Kursinformation

LÄNGD

2 dag/ar

STARTDATUM

17 september 2021

SLUTDATUM

18 september 2021

SISTA ANSÖKNINGSDAG

6 september 2021

På plats

Målgrupp

Veterinärer och djursjukskötare, teamet.
Innehåll

Språk: engelska och svenska

Den här sårkursen, i två delar, riktar sig till teamet; hästveterinärer och djursjukskötare som i sitt arbete behandlar sår på hästar. Oavsett om du är erfaren eller ny inom sårhantering kommer den här kursen att ge dig ett evidensbaserat tillvägagångssätt som bygger på nyckelbegreppen inom sårfysiologi, introducera dig till nya behandlingsidéer och metoder utformade för optimal sårläkning.

Vi rekommenderar dig att anmäla  till båda delarna, men det är också möjligt att gå de olika kursdelarna separat. Programmet kommer att innehålla föreläsningar, praktiska uppgifter och kliniska fall. Tyngdpunkten kommer att ligga på gruppundervisning i mindre grupper  i en avslappnad miljö. Den praktiska delen innehåller övningar på kadaver och kliniska fall.

Vi ser gärna att en veterinär och djursjukskötare från er klinik/djursjukhus anmäler sig tillsammans med målet att utveckla ett "sårläkningsteam".

Om du behandlar sår är detta ett program som du inte har råd att missa.

Dag 1 - Sårläkningsfysiologi, förberedelser av sårbädden för optimal läkning, sårsuturering

1. Hur läker sår
2. Initial bedömning av patienten
3. Förberedning av såret för primär läkning/suturering
4. Antibiotika och analgesi
5. Suturmaterial och dränage
6. Primär läkning - suturtekniker

Praktiskt - debridering, suturering, dränage

Dag 2 - Sekundär sårläkning, kompresser, bandage / skenor /gips

1. Sårläkning genom sekundär läkning
2. Användning av förband vid sårläkning
3. Hantering av överflödig granuleringsvävnad
4. Bandage, skenor, gipsning

Praktiskt - bandage, skenor, hovgips

Engelsk version

This program is aimed at mixed and equine practitioners and nurses who encounter wounds in horses. Whether you are experienced or new to wound management, this course will provide you with an evidence based approach, building on the key concepts of wound physiology and introducing new treatment ideas and modalities designed to optimize wound healing.

Ideally, delegates should enroll in both modules, however it is also possible to choose between the two. The program will include a series of lectures, practicals and clinical case material. The emphasis will be on small group teaching with cadaver and case material and the opportunity for hands on teaching in a relaxed environment.

We would encourage a vet and nurse enrolling together, with the aim of developing a ‘wound healing team’ at your clinic.

 If you treat wounds, this is a program you cannot afford to miss.

Day 1 - Wound healing physiology, preparing the wound bed for optimal healing, wound closure

1. How do wounds heal
2. Initial assessment of the wound patient
3. Preparing the wound for primary closure
4. Antibiotics and analgesia
5. Suture material and drains
6. Primary closure – suture techniques

Practical – debridement, suturing, drains

Day 2 – Second intention wound healing, dressings, bandaging/splints/casts

1. Wounds healing by secondary intention
2. Use of dressings in wound healing
3. Managing exuberant granulation tissue
4. Bandaging, splinting, casting

Practical – bandaging, splints, foot casts


Schema

Dag 1

-Registrering, kaffe AA

-Välkomna, praktisk information AA

-Information från Vetabolaget AA

-Sårläkning DG

-Antibiotika och analgesi DG

-Suturmaterial och dränering DG

Lunch

-Samarbetspartner informerar kring suturmaterial AA

-Praktiska genomgångar samt övningar DG/ASP

-Suturering och dränering på hästben

-Genomgång olika bandagematerial


Dag 2

-Kursinformation Vetabolaget AA

-Sårläkning DG

-Användning av förband vid sårläkning DG

Lunch

-Samarbetspartner informerar kring bandagematerial AA

-Praktiska genomgångar och övningar DG/ASP

  • Genomgång bandageringsteknik
  • Övning bandageringsteknik

Utvärdering AA

Avslutning AA

En del av eftermiddagarnas praktiska delar kommer till viss del ske i team där djursjukskötare och veterinärer utför övningarna tillsammans, allt för att uppnå en optimal inlärning och samtidigt ge deltagarna en förståelse för helheten.Föreläsare:

Dylan A Gorvy

BSc, BVSc, PhD, CertES(Soft Tissue), DipECVSEuropean Specialist in Equine Surgery

Anna Stina Persson

Jag är leg DSS sen 2016 och har jobbat med hästsjukvård på UDS i drygt 20 år, och nu på Mälaren hästklinik sen 2019.Jag har alltid haft ett...

Plats

KURSLEDARE

Annica Avelin

annica.avelin@vetabolaget.se

Har du fler frågor?

Vetabolagets kontorstelefon

Telefon: 0220-291 30

ÖPPETTIDER:

Kl 12:30 - 14:00

Read our Terms and Conditions

Utforska relaterade kurser:

Pris:

16 000:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

14 500:-

exkl. moms

4272
Nyhet

På plats

Akut bukkirurgi

29 450:-

448
Nyhet

På plats

Ultraljud häst - distala extremiteter

17 650:-

411

På plats

Avancerad mjukdelskirurgi

31 450:-

405

På plats

Immunologiska sjukdomar hos hund och katt

14 350:-

460

Online

Dermatologi steg 1

15 450:-

450

På plats

Ultraljud smådjur, grundläggande buk

14 950:-

413

Online

Reproduktion, hund och katt, del 2

12 950:-

441
Framflyttad

På plats

Hjärt- & luftvägssjukdomar

11 950:-

133
Nyhet

På plats

Röntgenteknik avancerad, smådjur

10 490:-

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.