517

Veterinär Djursjukskötare Team Djurvårdare

Diagnostik och behandling av sår häst. Del 1

Kursinformation

LÄNGD

2 dag/ar

STARTDATUM

18 mars 2022

SLUTDATUM

19 mars 2022

SISTA ANSÖKNINGSDAG

18 februari 2022

På plats

Certifieringar

Målgrupp

Veterinärer och djursjukskötare, teamet.Innehåll

Språk: engelska och svenska

Den här sårkursen, i två delar, riktar sig till teamet; hästveterinärer och djursjukskötare som i sitt arbete behandlar sår på hästar. Oavsett om du är erfaren eller ny inom sårhantering kommer den här kursen att ge dig ett evidensbaserat tillvägagångssätt som bygger på nyckelbegreppen inom sårfysiologi, introducera dig till nya behandlingsidéer och metoder utformade för optimal sårläkning. 

Tyngdpunkten kommer att ligga på gruppundervisning i mindre grupper. Den praktiska delen innehåller övningar på kadaver och kliniska fall.

Vi ser gärna att en veterinär och djursjukskötare från er klinik/djursjukhus anmäler sig tillsammans med målet att utveckla ett "sårläkningsteam".

Om du behandlar sår är detta ett program som du inte får missa.

Dag 1 - Sårläkningsfysiologi, förberedelser av sårbädden för optimal läkning, sårsuturering

1. Hur läker sår
2. Initial bedömning av patienten
3. Förberedning av såret för primär läkning/suturering
4. Antibiotika och analgesi
5. Suturmaterial och dränage
6. Primär läkning - suturtekniker

Praktiskt - debridering, suturering, dränage

Dag 2 - Sekundär sårläkning, kompresser, bandage / skenor /gips

1. Sårläkning genom sekundär läkning
2. Användning av förband vid sårläkning
3. Hantering av överflödig granuleringsvävnad
4. Bandage, skenor, gipsning

Praktiskt - bandage, skenor, hovgips

Engelsk version

This program is aimed at mixed and equine practitioners and nurses who encounter wounds in horses. Whether you are experienced or new to wound management, this course will provide you with an evidence based approach, building on the key concepts of wound physiology and introducing new treatment ideas and modalities designed to optimize wound healing.

Ideally, delegates should enroll in both modules, however it is also possible to choose between the two. The program will include a series of lectures, practicals and clinical case material. The emphasis will be on small group teaching with cadaver and case material and the opportunity for hands on teaching in a relaxed environment.

We would encourage a vet and nurse enrolling together, with the aim of developing a ‘wound healing team’ at your clinic.

 If you treat wounds, this is a program you cannot afford to miss.

Day 1 - Wound healing physiology, preparing the wound bed for optimal healing, wound closure

1. How do wounds heal
2. Initial assessment of the wound patient
3. Preparing the wound for primary closure
4. Antibiotics and analgesia
5. Suture material and drains
6. Primary closure – suture techniques

Practical – debridement, suturing, drains

Day 2 – Second intention wound healing, dressings, bandaging/splints/casts

1. Wounds healing by secondary intention
2. Use of dressings in wound healing
3. Managing exuberant granulation tissue
4. Bandaging, splinting, casting

Practical – bandaging, splints, foot casts


Schema

Dag 1

-Registrering, kaffe 

-Välkomna, praktisk information 

-Information från Vetabolaget 

-Sårläkning 

-Antibiotika och analgesi 

-Suturmaterial och dränering 

Lunch

-Samarbetspartner informerar kring suturmaterial 

-Praktiska genomgångar samt övningar 

-Suturering och dränering på hästben

-Genomgång olika bandagematerial


Dag 2

-Kursinformation Vetabolaget

-Sårläkning

-Användning av förband vid sårläkning 

Lunch

-Samarbetspartner informerar kring bandagematerial 

-Praktiska genomgångar och övningar 

  • Genomgång bandageringsteknik
  • Övning bandageringsteknik

Utvärdering 

Avslutning 

En del av eftermiddagarnas praktiska delar kommer till viss del ske i team där djursjukskötare och veterinärer utför övningarna tillsammans, allt för att uppnå en optimal inlärning och samtidigt ge deltagarna en förståelse för helheten.Föreläsare:

Dylan A Gorvy

BSc, BVSc, PhD, CertES(Soft Tissue), DipECVSEuropean Specialist in Equine Surgery

Anna Stina Persson

Jag är leg DSS sen 2016 och har jobbat med hästsjukvård på UDS i drygt 20 år, och nu på Mälaren hästklinik sen 2019.Jag har alltid haft ett...

Kursansvarig:

Marie Westberg

Plats

KURSLEDARE

Annica Avelin

annica.avelin@vetabolaget.se

Har du fler frågor?

Vetabolagets kontorstelefon

Telefon: 0220-291 30

ÖPPETTIDER:

Kl 12:30 - 14:00

Read our Terms and Conditions

Utforska relaterade kurser:

Pris:

16 000:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

14 500:-

exkl. moms

125
Nyhet
120

Online

Sjukdomslära steg 1, smådjur

Anmälan stänger om 3 dag/ar

7 800:-

exkl. moms

132

Online

Röntgenteknik fördjupning, smådjur.

Anmälan stänger om 8 dag/ar

6 650:-

exkl. moms

143
Nyhet

Online

Anestesiologi, bas samt fördjupning, hund och katt

Anmälan stänger om 11 dag/ar

16 500:-

exkl. moms

430
Rekommenderad

På plats

Hälta och ortopeiska sjukdomar hos hund & katt 2 delar x 2 dagar inkl palpation

Anmälan stänger om 15 dag/ar

23 400:-

exkl. moms

133

På plats

Röntgenteknik avancerad, hund och katt

Anmälan stänger om 16 dag/ar

14 500:-

exkl. moms

517
Nyhet

På plats

14 500:-

exkl. moms

451
Rekommenderad

På plats

Ultraljud fördjupning, hund och katt

14 950:-

exkl. moms

427
Rekommenderad

På plats

Akut bukkirurgi

29 450:-

exkl. moms

576
Nyhet

På plats

Hållbart chefskap – 2 dagars workshop

14 400:-

exkl. moms

413

Online

Reproduktion, hund och katt, del 1

12 950:-

exkl. moms

411

På plats

Avancerad mjukdelskirurgi 2022

31 450:-

exkl. moms

125
Rekommenderad
4612
Nyhet

På plats

Crew Resource Management – Grund – veterinärer

16 500:-

exkl. moms

448
Nyhet

På plats

Ultraljud häst – distala extremiteter

17 650:-

exkl. moms

413

Online

Reproduktion, hund och katt, del 2 2022

12 950:-

exkl. moms

450
Rekommenderad

På plats

Ultraljud smådjur, grundläggande buk

16 750:-

exkl. moms

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.