465

Veterinär

Gastroskopiundersökning och gastrointestinal diagnostik, hund och katt

Kursinformation

LÄNGD

3 dag/ar

STARTDATUM

27 januari 2022

SLUTDATUM

29 januari 2022

SISTA ANSÖKNINGSDAG

20 januari 2022

På plats

Certifieringar

Målgrupp

Veterinärer som arbetar med smådjur och som har intresse av att lära sig mer om gastroenterologi och vill arbeta med gastroskopi.Mål

Mål är att känna till bakgrund, behandling av och utredningsgång vid kroniska mag-tarmproblem hos hund och katt. Du ska få kunskap om hur man utför en gastro duodeno coloskopi samt biopsitagning i mag-tarmkanalen.


Innehåll

- Mag-tarmkanalens normala funktion samt olika patologiska tillstånd hos hund och katt. 
- Utredningen innan gastroskopering och behandlingen efter.
- Parasiter i mag-tarmkanalen.
- Grunderna i gastro-, duodeno- och coloskopering.
- Bedömning av den makroskopiska bilden.
- Tolkning av den histopatologiska diagnosen. 

Kursen innefattar teori, interaktiva falldiskussioner samt en heldag med workshops i gastroduodenorektoskopi. Hur man utför undersökning, biopsitagning, upplockande av främmande föremål, skötsel av endoskop mm.


Schema

Torsdag  27/1

09.00-09.30 Registrering + Kaffe
09.30-10.15 Utredningsgång kroniska enteropatier, del 1
10.15-11.00 Parasiter
11.00-11.30 Fika
11.30-12.15 Utredningsgång kroniska enteropatier, del 2
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.00 Behandling av kroniska enteropatier, del 1
14.00-14.45 Protein loosing enteropati.
14.45-15.00 Bensträckare
15.00-15.45 Behandling av kroniska enteropatier, del 2.
15.45-16.15 Fika
16.15-17.00 Regurgitationer, esofagusproblematik, Brachycephaler
17.00-17.45 Vikten av B12/folsyra inkl kongenital B12-brist.        
17.45-18.00  Frågor 

 
Fredag  28/1

08.30-09.30 Inflammation kontra lymfom hos katt.
09.30-10.30 Inte bara ett magproblem! Fallbaserat kring relaterade sjukdomar katt
10.30-11.00 Fika
11.00-12.00 Varianterna på IBS: nya nomenklaturen, IBS.
12.00-13.00 Fallbaserat runt relaterade sjukdomar: EPI, pankreatit, gallblåsemukoceule, idiopatisk hyperlipidemi  .
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.30 Förberedning av patient inför gastrokoloskopi .
14.30-14.45 Uppstartning av gastroskop, funktionskontroll.
14.45-15.45  ”Vägen ned till duodenum”.
15.45-16.15  Fika
16.15-16.45  Koloskopi.
16.45-17.15  Hur man tar en biopsi? Vad vill patologen veta?
17.15-18.00  Att få upp en främmande kropp: vilken tång/teknik.

Lördag  29/1

08.30-09.30 Repetition: "Vägen ned till duodenum" och hur man tar en biopsi. Hur man startar upp gastroskopet  + hur man gör en funktionskontroll innan man börjar.
09.30-10.00 Info från sponsor: Olika typer av gastroskop, betydelse av endoskopets längd och bredd, skötsel, tillbehör.
10.00-10.30 Fika. Information om stationerna.
10.30-13.00 Övningsmoment vid stationerna - gastroskopiering magsäck/främre tarm:
uttaget från gris. OBS övningar sker ej på levande gris.
- alltid funktionskontroll innan man börjar.
1-  rengöring av gastroskopet
2-  styrning av gastroskop
3-  plocka upp främmande föremål
4-  biopsitagning samt bildtagning
5-  Diskussion fallbeskrivningar
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 Fortsatt arbete vid stationerna.
15.00-16.00 Fika, sammanfattning och frågor

Utdelning av Kursintyg och avslutning Föreläsare:

Linda Toresson

Veterinär. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Specialist i internmedicin, doktorand i gastroenterologi vid Helsingfors universitet.

Anna Selin

Veterinär. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Aspirant internmedicin steg 2. 

Caroline Harlos

Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Arbetar med gastroenterologi och internmedicin katt. Steg 1 arbete alimentära lymfom hos katt.

Ulrika Forshell

Veterinär. Parasitolog.

Plats

KURSLEDARE

Annica Avelin

annica.avelin@vetabolaget.se

Har du fler frågor?

Vetabolagets kontorstelefon

Telefon: 0220-291 30

ÖPPETTIDER:

Kl 12:30 - 14:00

Read our Terms and Conditions

Utforska relaterade kurser:

Pris:

27 000:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

25 500:-

exkl. moms

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.