430

Veterinär Djursjukskötare Djurvårdare Rehab

Hälta och ortopeiska sjukdomar hos hund & katt 2 delar x 2 dagar inkl palpation

Kursinformation

LÄNGD

2 dag/ar

STARTDATUM

10 mars 2022

SLUTDATUM

11 mars 2022

SISTA ANSÖKNINGSDAG

11 februari 2022

På plats

Certifieringar

Målgrupp

Veterinärer som arbetar med hund och katt, både på mindre och större kliniker samt djursjukhus. Veterinärer under steg 1-utbildning i hundens och kattens sjukdomar har företräde till kursen. För kursgodkännande krävs även ett intyg på genomgången praktisk palpationsdel med palpationsövningar på levande hundar. Denna del inkluderas i kursen (ges i del 2 av kursen).

Även rehabpersonal samt annan djursjukvårdspersonal är välkomna att delta på kursen i mån av plats.


Övrig information

Kursen omfattar totalt 4 dagar inklusive palpationsövningar.


Mål

Hantera och utreda halta patienter, både hundar och katter. Att få kunskap om olika vanliga ortopediska sjukdomar, hur de behandlas och vad prognosen är samt eftervården/rehabiliteringen. Att kunna särskilja på akuta och icke akuta ortopediska skador samt vad man som  allmänpraktiserande kliniker kan behandla själv och vad som bör remitteras.


Innehåll

Del 1, 10 - 11 mars

Undersökningsgång av den halta patienten och metoder vid hältdiagnostik. Diagnostiska hjälpmedel vid hältutredning. Tillväxtrubbningar och den unga hundens skador. Traumatiska och degenerativa skador i muskler, senor och ligament som orsak till hälta på frambenet hos hund och katt.

Kliniska falldiskussioner hund och katt varvas med lärdomar och tips.

Del 2, 26 - 27 maj

Fortsättning traumatiska och degenerativa skador i muskler, senor och ligament som orsak till hälta på bakbenet hos hund och katt.

Praktiska palpationsövningar på hundar med handledning i mindre grupper.

Hälta orsakad av neurologiska, inflammatoriska/infektiösa och neoplastiska sjukdomar. Kliniska falldiskussioner hund och katt varvas med lärdomar och tips.


Schema

Dag 1, 10 mars

08:10 Inledning kurs/allmän info 

08:15 Allmän undersökning av hund och katt: Vad ska jag tänka på när jag får en patient som              haltar? Diagnostiska hjälpmedel vid hältutredning: Vilka hjälpmedel kan man använda och                  vad bör man utreda på den mindre respektive större kliniken?

10:00 Fika

Tillväxtrubbningar och den unga hundens skador:

10:20 Panostit, HOD/ Hypertrophic osteodystrophy,

12:00 Lunch
13:00
AD/ Armbågsdysplasi: MCD (medial coronoid disease, FCP fragmeneted coronoid process,      OCD (osteochondros), UAP (united anconeal process), Inkongruens, HD/Höftledsdysplasi,                  Legg Calvés Perthes, HIF/ Humeral Intercondylar Fissure, Salter Harris frakturer,                                  Kongenitala  luxationer, Angular limb deformities. 
14:30 Fika
Traumatiska skador/frakturer:
14:50 Fraktur, allmänt handhavande: Hur agerar jag vid öppna frakturer?  Behöver den typ av            frakturen opereras? Frakturer, de vanligaste (Humerus, radius, ulna, rygg, bäcken, femur,                    tibia, metatarsal)

Falldiskussioner, lärdomar och tips 

Dag 2, 11 mars

Traumatiska och degenerativa skador i muskler, senor och ligament som orsak till hälta på                    frambenet hund och katt:

08:15 Bog (Luxation, instabilitet, fraktur) Armbåge (Luxation, kollateralligamentskada, fraktur) 
10:00 Fika
10:20 Karpus (Ligamentskada, fraktur) Tass (Sesamoid disease, luxation, klokapselbrott, fraktur) 
12:00 Lunch
Traumatiska och degenerativa skador i muskler, senor och ligament som orsak till hälta på                      bakbenet hos hund och katt:
13:00 Bäcken (sacroiliac luxation, fraktur) Höft (Luxation, Slipped capital femoral epiphysis,                fraktur) Knä (Korsbandskada, meniskskada, patellaluxation, luxation, fraktur) 
15:00 Fika
15:30 Fortsättning
Falldiskussioner, lärdomar och tips BD/KC
17:00 Avslut
19:00 Middag


Dag 3, 26 maj

Traumatiska och degenerativa skador i muskler, senor och ligament forts.

08:00 Sponsor + allmän info kurs.
08:20 Tarsus (ligamentskada, luxation, fraktur) 
10:00 Fika
10:20 Muskelskador (laceration, kontusion, sträckning, ruptur, kontraktur) Senskador (patella,          calcaneus, LDE (Long digital extensor tendon) 
12:00 Lunch
13:00 Praktiska palpationsövningar på hundar med handledning i mindre grupper. 
14:30 Fika
15:00 Fortsättning
17:00 Avslut
19:00 Middag

Dag 4, 27 maj

Hälta orsakad av neurologiska, inflammatoriska/infektiösa och neoplastiska sjukdomar:

08:30 Infektiösa och inflammatoriska sjukdomar(osteomyelit, artrit/artros)
10:00 Sponsor 
10:10 Fika
10:30 
Immunmedierad artrit 
12:00 Lunch
13:00 
Neoplastiska sjukdomar (ledtumör, skelettumör) 
14:15 Fika
14:30 Neurologisk undersökning av den halta patienten. Neurologiska orsaker till hälta framben.
Neurologiska orsaker till hälta bakben
16:30 Kursavslutning/kursintyg 


Vid varje led kommer specifik ortopedisk undersökning, bilddiagnostik, behandling och prognos att tas upp. 


Föreläsare:

Barbara Dyall

Diplomate ECVS (European College of Veterinary Surgeons) 2021Certified Swedish Surgical Specialist, small animal (steg 2, kirurgi hund och katt) 2021VALS Certified Surgeon (Veterinary Assessment of Laparoscopic Skills) 17/5...

Kris Camps

Kris tog sin examen 2003 i Belgien och började därefter arbeta som klinikveterinär och kirurg på Medical center for small animals i Amsterdam, ett av de största specialistdjursjukhusen...

Kursansvarig:

Anna Gyllenhammar

Veterinär. 

Plats

KURSLEDARE

Har du fler frågor?

Vetabolagets kontorstelefon

Telefon: 0220-291 30

ÖPPETTIDER:

Kl 12:30 - 14:00

Read our Terms and Conditions

Utforska relaterade kurser:

Pris:

24 900:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

23 400:-

exkl. moms

125
Nyhet
120

Online

Sjukdomslära steg 1, smådjur

Anmälan stänger om 3 dag/ar

7 800:-

exkl. moms

132

Online

Röntgenteknik fördjupning, smådjur.

Anmälan stänger om 8 dag/ar

6 650:-

exkl. moms

143
Nyhet

Online

Anestesiologi, bas samt fördjupning, hund och katt

Anmälan stänger om 11 dag/ar

16 500:-

exkl. moms

430
Rekommenderad

På plats

Hälta och ortopeiska sjukdomar hos hund & katt 2 delar x 2 dagar inkl palpation

Anmälan stänger om 15 dag/ar

23 400:-

exkl. moms

133

På plats

Röntgenteknik avancerad, hund och katt

Anmälan stänger om 16 dag/ar

14 500:-

exkl. moms

517
Nyhet

På plats

14 500:-

exkl. moms

451
Rekommenderad

På plats

Ultraljud fördjupning, hund och katt

14 950:-

exkl. moms

427
Rekommenderad

På plats

Akut bukkirurgi

29 450:-

exkl. moms

576
Nyhet

På plats

Hållbart chefskap – 2 dagars workshop

14 400:-

exkl. moms

413

Online

Reproduktion, hund och katt, del 1

12 950:-

exkl. moms

411

På plats

Avancerad mjukdelskirurgi 2022

31 450:-

exkl. moms

125
Rekommenderad
4612
Nyhet

På plats

Crew Resource Management – Grund – veterinärer

16 500:-

exkl. moms

448
Nyhet

På plats

Ultraljud häst – distala extremiteter

17 650:-

exkl. moms

413

Online

Reproduktion, hund och katt, del 2 2022

12 950:-

exkl. moms

450
Rekommenderad

På plats

Ultraljud smådjur, grundläggande buk

16 750:-

exkl. moms

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.