1253

Djurvårdare

Häst – D8/D9 – GKLH – Grundkurs i läkemedelshantering, Online

Kursinformation

Online

Del 1 Grundkurs i läkemedelshantering - Häst

Kursen är inspelad.Del 1 börjar klockan 13.00, klockan 17.00-18.00 kan...

Kursen är inspelad.

Del 1 börjar klockan 13.00, klockan 17.00-18.00 kan ni ställa frågor direkt till Veterinär Anette Graf.

7 december 2021 - 14:00
7 december 2021 - 19:00

Del 2 Grundkurs i läkemedelshantering - Häst

Kursen är inspelad.Del 2 börjar klockan 13.00, klockan 17.00-18.00 kan...

Kursen är inspelad.

Del 2 börjar klockan 13.00, klockan 17.00-18.00 kan ni ställa frågor direkt till Veterinär Anette Graf.

9 december 2021 - 14:00
9 december 2021 - 19:00

Målgrupp

Djurvårdare


Förkunskaper

Jobbar du redan eller vill du börja jobba inom djursjukvård?

För mer information läs SJVs föreskrifter D8 och D9

Förkunskaper: instudering av GKLH-kompendiet och ett digitalt förkunskapsprov som skickas till dig en månad innan kursdagen.

Vetabolagets grundkurser i Läkemedelshantering D8 och D9 - hålls av erfarna veterinärer och omfattar djurslagen: hund & katt eller häst.


Mål

Den här grundkursen innehåller de teoretiska kraven för Djurvårdare på Nivå 2 och ger dig utökad behörighet att ge injektioner och hantera vissa läkemedel.


Innehåll

Kursdagen omfattar 8 timmar totalt. Varje kurstillfälle avslutas med en timme frågestund med veterinär Anette Graf.

I kursmaterialet ingår ett kompendium som skickas ut en månad innan kursen tillsammans med kunskapsfrågor.

Mer information om uppkopplingslänk och instruktioner inför ditt deltagande kommer cirka en vecka innan kursdatum.

Kursinnehåll

 • Genomgång av lagar och föreskrifter (D8/D9)
 • Anatomi och fysiologi
 • Farmakologi
 • Säker hantering av djur och läkemedel
 • Vårdhygien och Antibiotikariktlinjer
Praktiska moment

Den praktiska delen gör du på din arbets- eller praktikplats. Har du jobbat mer än 3 år (heltid) krävs endast ett tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare. Annars ska ansvarig veterinär/djursjukskötare skriftligen intyga att du kan utföra alla moment på ett korrekt och säkert sätt.

De praktiska momenten kan du göra efter den teoretiska kursen.

Praktiska moment
Du skall, för de djurslag/grupper av djur utbildningen avser, självständigt kunna utföra:

- Peroralt ge tabletter, pasta och flytande mediciner
- Applicera utvärtes mediciner och örondroppar
- Applicera ögondroppar och ögonsalva i konjunktivalsäcken
- Rektalt ge lavemang (visa hur man ger ska ske praktiskt. Veta hur man öppnar och förbereder tuben innan samt hur/var man administrerar den. Däremot behöver man ej ge lavemanget till hunden)
- Subkutan och intramuskulär injektion
- Subkutan infusion
- Intravenös injektion/infusion och anläggandet av permanentkanyl

Aktiva substanser behöver inte användas vid utförandet och färdighetsträning sker med fördel på attrapper i befintlig verksamhet

Du ska, för de djurslag/grupper av djur utbildningen avser, självständigt kunna muntligt redogöra för:
- Hygienaspekter före, under och efter injektion
- Kontroll för att undvika accidentell injektion i blodkärl (ven och artär)
- Lämpliga injektionsplatser för djurslaget ifråga
- Tecken på och åtgärder vid inflammatorisk reaktion till följd av tidigare medicinering/injektion

Uppdatering på arbetsplatsen
Det är alltid tillhandahållande veterinär som ansvarar för uppdatering av nya läkemedel, dess hantering samt nya behandlingsmetoder.

Kunskapsprov
- Du kan inte genomföra det skriftliga kunskapsprovet innan du har godkända praktiska kunskaper.
- Det skriftliga provet gör du på din arbets- eller praktikplats tidigast cirka 1-2 veckor efter genomgången grundkurs. - - Skrivningstiden är 90 minuter.

Frågorna är utformade som påståenden varav man väljer ett eller flera. 70% rätt krävs för att bli godkänd (G). Kursintyg utfärdas av Vetabolaget efter godkänt kunskapsprov och skickas till din arbetsplats.

Ditt prov arkiveras hos Vetabolaget.


Tips inför kursen

 • Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt, helst en fast uppkoppling med senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari
 • Anslut till kursen i tid och gärna lite innan så du vet att uppkopplingen funkar när kursen startar
 • Välj ett lämpligt rum utan bakgrundsljud och med bra ljus
 • Var närvarande i bild när kurs pågår
 • Stäng av din mikrofon när du inte talar
 • Undvik störande ljud som t ex prasslande papper när mikrofonen är påslagen
 • Proper klädsel (på överkroppen)

Föreläsare:

Anette Graf

Veterinär med specialistkompetens på hästens sjukdomar. Veterinärexamen 1995 vid Royal Veterinary College i London. Arbetat som hästveterinär, huvudsakligen vid Hallands Djursjukhus. Spetskompetens inom ultraljudsdiagnostik och ortopediska utredningar på häst....

Har du fler frågor?

Vetabolagets kontorstelefon

Telefon: 0220-291 30

ÖPPETTIDER:

Kl 12:30 - 14:00

Read our Terms and Conditions

Utforska relaterade kurser:

Pris:

5 700:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

4 600:-

exkl. moms

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.