575

Hur hanterar jag min energinivå som chef? Arbetsmiljö och arbetsrätt med Gröna arbetsgivare.

Kursinformation

LÄNGD

2 dag/ar

STARTDATUM

2 juni 2021

SLUTDATUM

3 juni 2021

SISTA ANSÖKNINGSDAG

31 maj 2021

Online

Målgrupp

För chefer och arbetsledare.Mål

Att tidigt upptäcka signaler på stress. Att veta hur man kan minska stress på ett hållbart sätt.


Innehåll

Dag 1

Föreläsare: Christiane van Cappellen

Hur hanterar jag som chef min arbetsbelastning på ett långsiktigt hållbart sätt?

 Nu arrangerar vi, tillsammans med Stressmottagningen i Stockholm, en första workshop i det högst aktuella temat ”arbetsbelastning och energibalans”. En workshop som enbart är fokuserad på djurvårdspersonalens situation.


Det har skrivits mycket om den stressiga arbetssituationen och de effekter detta kan ha på hälsan, varför vi nu erbjuder en workshop där Du som deltagare får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kollegor och lära Dig nya sätt att hantera belastningen både på jobbet och i vardagen.

Vi kommer att fokusera på Dina behov och frågeställningar och utvecklar tillsammans strategier som Du direkt kan använda på jobbet/ i livet. Eftersom vi jobbar i workshopformat och därmed mycket interaktivt finns det bara ett fåtal platser. Passar på att anmäla Dig direkt.

 • Vad är stress? 
 • Vad orsakar stress? 
 • Hur reagerar vi på stress? 
 • Vilka kroppsliga signaler får vi på stress?
 • Hur hanterar man stress?
 • Vad betyder detta för mig?


 Länk till Stressmottagningens hemsida för bra information, där kan du även göra ett test för att se om du är på väg till utmattning.

Mer om Christiane van Cappelen:
Jag är både utbildat som arbets- och organisationspsykolog och som klinisk psykolog. Dessutom håller jag en MBA med fokus på Human Resources. Under stora delar av mitt arbetsliv har jag jobbat internationellt inom personal- och organisationsutveckling och Human Resources. Dem senaste 12 år fick jag möjlighet att kombinera den erfarenheten med klinisk behandlingsarbete först inom vuxenpsykiatrin och sedan inom primärvården. I dagsläget är jag program- och marketingansvarig på Stressmottagningen samtidigt som jag fortsätter jobbar kliniskt. Mitt hjärta slår för att förbättra människors livskvalité genom personlig utveckling (vilket kan innebära psykologisk behandling). Jag har under hela mitt liv haft djur såväl smådjur som landbruksdjur. I dagsläget är det Helsingefår, vaktlar och kaniner.


Dag 2
09.00-12.00

Föreläsare: Lars-Olov Söderberg, Gröna Arbetsgivare

Pass 1
Ansvar för arbetsmiljön
En introduktion till vilket ansvar man som arbetsgivare har för arbetsmiljön samt arbetsmiljöarbetet med inrikting på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Pass 2
Hur fungerar det arbetsrättsligt när en person inte kan komma tillbaka till arbetet efter en längre tids sjukdom?
Kan arbetsgivaren säga upp personen? Vad krävs i så fall? Om det inte går att säga upp personen vad ska arbetsgivaren göra då?
Tips inför kursen

 • Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt, helst en fast uppkoppling med senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari
 • Anslut till kursen i tid och gärna lite innan så du vet att uppkopplingen funkar när kursen startar
 • Välj ett lämpligt rum utan bakgrundsljud och med bra ljus
 • Var närvarande i bild när kurs pågår
 • Stäng av din mikrofon när du inte talar
 • Undvik störande ljud som t ex prasslande papper när mikrofonen är påslagen
 • Proper klädsel (på överkroppen)

Föreläsare:

Christiane van Cappellen

Leg. psykolog/programansvarig. Jag är både utbildat som arbets- och organisationspsykolog och som klinisk psykolog. Dessutom håller jag en MBA med fokus på Human Resources.

Lars-Olov Söderberg

Förhandlare Gröna Arbetsgivare

KURSLEDARE

Annica Avelin

annica.avelin@vetabolaget.se

Har du fler frågor?

Vetabolagets kontorstelefon

Telefon: 0220-291 30

ÖPPETTIDER:

Kl 12:30 - 14:00

Read our Terms and Conditions

Utforska relaterade kurser:

Pris:

6 450:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

4 950:-

exkl. moms

576
Nyhet

På plats

Hållbart chefskap - 2 dagars workshop

14 400:-

530
Nyhet

På plats

Lilla Hovslagardagen

6 600:-

4272
Nyhet

På plats

Akut bukkirurgi

29 450:-

448
Nyhet

På plats

Ultraljud häst - distala extremiteter

17 650:-

411

På plats

Avancerad mjukdelskirurgi

31 450:-

405

Online

Immunologiska sjukdomar hos hund och katt

14 350:-

460

Online

Dermatologi steg 1

15 450:-

450

På plats

Ultraljud smådjur, grundläggande buk

14 950:-

413

Online

Reproduktion, hund och katt, del 2

12 950:-

441
Framflyttad

På plats

Hjärt- & luftvägssjukdomar

11 950:-

133
Nyhet

På plats

Röntgenteknik avancerad, smådjur

10 490:-

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.