528

Team Veterinär Djursjukskötare Djurvårdare Rehab BMA Adm. Personal

Medveten kommunikation – Hur bemöter vi människor i kris?

Kursinformation

LÄNGD

2 dag/ar

STARTDATUM

18 februari 2021

SLUTDATUM

19 februari 2021

SISTA ANSÖKNINGSDAG

16 februari 2021

OnlineInnehåll

Har du hjärnkoll?

Kommunikation är inte bara ett sätt att umgås. Grunden för framgångsrik kommunikation handlar bland annat om att förstå andra människors tolkningar, mönster, retorik och röstlägen. Men det handlar om att förstå andras rädslor, glädje och motivationsfaktorer. För att företaget och dess medarbetare ska kunna skapa en professionell bild av sig själva och nå ut med sitt budskap är det många viktiga pusselbitar att tänka på.

De senaste årens forskning runt hjärnan och kommunikation (neurokommunikation) har visat vad viktig denna kunskap är när det kommer till ledarskap och kommunikation. Även förståelse för hjärnans sätt att arbeta i krissituationer hjälper oss också förstå hur vi kan anpassa vårt sätt att kommunicera i dessa situationer. 

Christina Haugsöen:

Kommunikation ur det neurologiska perspektivet - läran om de relationer som finns mellan beteende och hjärnans funktion. Neuropsykologiska studier intresserar sig för hur olika delar av hjärnan påverkar beteendet och vilka delar som kontrollerar olika områden som stress, minne och depression. Sambandet mellan beteendet och hjärnan studeras ur olika synvinklar och under olika tillstånd, exempelvis när personen löser olika typer av praktiska eller känslomässiga uppgifter, är vakna eller sover.

Bemötande - Hur förhåller jag mig till djurägare/medarbetare eller människor i min yrkesroll?
Bemötande handlar ofta om att vara flexibel, ställa "öppna" frågor, lyssna in och läsa mellan "raderna", vad menar hen egentligen. Men det handlar även om att anpassa bemötande efter den aktuella situationen. 

Transaktionsanalysen, en förklaringsmodell över kommunikation och bemötande - Mästrar du utan att veta? Når jag fram? Hur pratar jag med andra? Är jag jämnbördig med den jag kommunicerar med? Hur ser andra på mig? Vad tänker andra om mig? Hur vill jag att andra ska uppfatta mig? Stämmer deras uppfattning med min? Hur säger jag saker i kroppsspråk, ton osv.

Kommunicera utan att väcka försvar/motstånd - Använder jag mig av härskarteknik? Minska risken för tolkningar och missförstånd. Hur ska jag göra mig förstådd? Har jag emotionell intelligens?

Hantera olika perspektiv - På vilket sätt påverkas jag av andra? Vad påverkar våra beteenden? Hur tolkar jag min omvärld? Vad styr oss människor? Vad styr mitt/vårt beteende?

Svåra samtal - Genomföra samtal med medarbetare eller djurägare. Hur är jag rak och tydlig utan att såra? Tips på hur du ska genomföra dessa.

Hanna Tolge:

Praktisk konsultationskunskap - Hur planerar jag mötet med djurägare/medarbetare? Vilken struktur bör jag ha? Vilka verktyg bör jag ta med i samtalet - Hanna ger dig tips!

Personligt ledarskap - Lär känna dig själv. Vilka ledaregenskaper har du? Hur hanterar du ditt egna självledarskap? Behöver något utvecklas?

Lågaffektivt bemötande - Hur gör jag om jag möter personer i affekt? Du får verktyg för att hantera svåra situationer utan att trappa upp konflikten. Har vi kunder som har neuropsykologiska funktionsvariationer? Tips om hur du bemöter dem. 

Kaosteori - Kaos och kreativitet behövs för att hjälpa oss att släppa kontrollen för en stund och se möjligheterna utanför vardagens inrutade rutiner. Frågan är bara, hur kan vi skapa lagom mycket kaos på jobbet så vår kreativitet släpps fram? 

Tips inför kursen

  • Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt, helst en fast uppkoppling med senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari
  • Anslut till kursen i tid och gärna lite innan så du vet att uppkopplingen funkar när kursen startar
  • Välj ett lämpligt rum utan bakgrundsljud och med bra ljus
  • Var närvarande i bild när kurs pågår
  • Stäng av din mikrofon när du inte talar
  • Undvik störande ljud som t ex prasslande papper när mikrofonen är påslagen
  • Proper klädsel (på överkroppen)

Föreläsare:

Christina Haugsöen

Med utgångspunkt från neurovetenskapen och psykologin beskriver hon hur vår kommunikation utifrån hjärnan fungerar. Den påverkar vår personliga stress, ledarskap och hur vi utvecklar högpresterande organisationer. Christina Haugsöens...

Hanna Tolge

Veterinärexamen SLU 2001. Specialområden; kirurgi, diagnostik imaging och AI kompetens på häst. Arbetar som narkosläkare inom Region Västra Götaland.

KURSLEDARE

Annica Avelin

annica.avelin@vetabolaget.se

Har du fler frågor?

Vetabolagets kontorstelefon

Telefon: 0220-291 30

ÖPPETTIDER:

Kl 12:30 - 14:00

Read our Terms and Conditions

Utforska relaterade kurser:

Pris:

14 400:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

12 900:-

exkl. moms

441
Framflyttad

Onsite

Hjärt- & luftvägssjukdomar

11 950:-

4271
Rekommenderad

Onsite

Akut bukkirurgi

29 450:-

413

Reproduktion, hund och katt, del 2

12 950:-

450

Onsite

Ultraljud smådjur, grundläggande buk

14 950:-

411

Onsite

Avancerad mjukdelskirurgi

31 450:-

405

Immunologiska sjukdomar hos hund och katt

14 350:-

460

Dermatologi steg 1

15 450:-

513
Nyhet

Critical care of the equine adult and neonate

Anmälan stänger om 8 dag/ar

12 500:-

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.