Veterinär, Djursjukskötare

431 Systematisk EKG diagnostik och behandling – hur kan jag känna mig säkrare? Livestreamad

Kursinformation

LÄNGD:

2 dag/ar

STARTDATUM:

30 september 2020

SLUTDATUM:

1 oktober 2020

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

30 september 2020

VeTA certifieringar


Förkunskaper

Basala kunskaper i fysiologi och kardiologi. Kursen riktar sig till allmänpraktiserande veterinärer samt veterinärer inom smådjursområdet. 
Kursen kan även vara av intresse för djursjukskötare som arbetar med anestesi eller iva-patienter.


Mål

Kursen syftar till att lära deltagare att systematiskt analysera EKG registreringar för diagnosticering av de vanligaste arytmierna hos hund och katt. Lämplig behandling av dessa arytmier kommer att belysas. Vidare kommer deltagare introduceras till mer komplexa och ovanliga arytmier.


Innehåll

I din praktiska vardag kan skillnaden mellan liv och död för din patient vara att du tar ett EKG och tolkar det rätt. Vi vill genom kursen skapa trygghet för dig som kliniker, genom att lära dig att på ett systematiskt sätt diagnostisera de vanligaste arrytmierna hos hund och katt samt diskutera åtgärd och behandling. 

Våra föreläsare från SLU hör till de absolut främsta kardiologerna och har lång erfarenhet av att lära ut ämnet. På kursen är vi interaktiva och går igenom massor av fall.


Mer information om uppkopplingslänk och instruktioner inför ditt deltagande kommer cirka en vecka innan kursdatum.

Du kan ställa frågor via en chatt under kursdagarna.

Kursintyg utfärdas efter att hela kursen genomförts.

Schema

Onsdag 30 september

09.10 – 09.30   Inlogg för deltagare i det digitala rummet
09.30 – 09.40   Inledning
09.40 – 10.25   Grundläggande EKG: teknik                                               I.J.
10.25 – 11.00   Fikapaus
11.00 – 11.45   Grundläggande EKG: teori                                                 I.J.
11.45 – 11.55   Paus
11.55 – 12.40   Vanliga rytmrubbningar hos hund och katt                         I.J.
12.40 – 13.40   Lunch
13.40 – 14.25   forts.
14.25 – 14.30   Paus
14.30 – 15.15   forts.
15.15 – 15.40   Fikapaus
15.40 – 16.25   Praktiska interaktiva övningar samt falldiskussioner           I.J., J.H.
16.25 – 16.30   Paus
16.30 – 17.10   forts.
17.10 – 17.15   Paus
17.15 – 17.50   forts.

 Torsdag 1 oktober

08.30 – 09.15   Komplicerade rytmrubbningar hos hund och katt               J.H.
09.15 – 09.20   Paus
09.20 – 10.05   Antiarytmika                                                                      J.H.
10.05 – 10.35   Fikapaus
10.35 – 11.30   Behandling av arytmier                                                      J.H.
11.30 – 12.30   Lunch
12.30 – 13.15   Praktiska interaktiva övningar samt falldiskussioner           I.J., J.H.
13.15 – 13.20   Paus
13.20 – 14.05   forts.
14.05 – 14.30   Fikapaus
14.30 – 15.15   forts.
15.15 – 15.20   Paus
15.20 – 16.05   forts.
16.05                AvslutTips inför kursen

  • Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt, helst en fast uppkoppling
  • Anslut till kursen i tid och gärna lite innan så du vet att uppkopplingen funkar när kursen startar
  • Välj ett lämpligt rum utan bakgrundsljud och med bra ljus
  • Var närvarande i bild när kurs pågår
  • Stäng av din mikrofon när du inte talar
  • Undvik störande ljud som t ex prasslande papper när mikrofonen är påslagen
  • Proper klädsel (på överkroppen)

Föreläsare:

Jens Häggström

Veterinärexamen vid SLU 1990. Har arbetat vid SLU sedan 1991. Disputerade 1996 och är europeisk specialist i kardiologi 1998. För närvarande Professor i internmedicin smådjur vid Inst. för...

Ingrid Ljungvall

VMD, Docent (kadiologi), Diplomate ECVIM-CA (Cardiology), SVS steg II specialist i kardiologi.Universitetslektor internmedicin sällskapsdjur, SLU, Uppsala.

Pris:

10 400:-

exkl. moms

MEDLEMSPRIS:

8 900:-

exkl. moms

Utforska relaterade kurser:

4272

Uppsala, Sverige

Akut bukkirurgi - extrainsatt

Pris:

30 950:-

exkl. moms

430

Haga Slott, 745 93 Enköping, Sverige

Pris:

13 450:-

exkl. moms

470

Gredelbyvägen 138, 741 71 Knivsta, Sverige

Pris:

13 450:-

exkl. moms

412

Vilundavägen 30, 194 34 Upplands Väsby, Sverige

Ligament- och senrekonstruktion

Pris:

18 650:-

exkl. moms

451

Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige

Ultraljud smådjur, fördjupning

Pris:

16 450:-

exkl. moms

441

Gredelbyvägen 138, 741 71 Knivsta, Sverige

Hjärt- & luftvägssjukdomar

Pris:

13 450:-

exkl. moms

450

Ultunaallén 3C, 756 50 Uppsala, Sverige

Pris:

16 450:-

exkl. moms

540

Gredelbyvägen 138, 741 71 Knivsta, Sverige

Pris:

12 000:-

exkl. moms

455

Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige

Pris:

18 450:-

exkl. moms

112

Gredelbyvägen 138, 741 71 Knivsta, Sverige

Pris:

11 750:-

exkl. moms

140

Vid din dator.

Pris:

8 495:-

exkl. moms

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.