VeTA-bolaget

– ett dotterbolag till VeTA-föreningen (fd Svensk Djursjukvård)

Vi anordnar utbildning för personal och anställda inom djursjukvården.

Vår strävan är att tillgodose alla yrkeskategoriers behov av vidareutbildning samt ansvara för att VeTA-dagarna arrangeras årligen.
VeTA-dagarna samlar varje år ca 500 deltagare i olika symposier om djursjukvård.
Det arrangeras årligen 30-40 specialkurser för veterinärer och/eller djursjukvårdare.

Utbildningsprogrammet presenteras i en årlig katalog via utskick, samt att det annonseras i Svensk Veterinärtidning och görs mejlutskick.

Top