fbpx

ARTIKLAR & INSPIRATION

En fransk bulldogg som inte kom från Skåne

Av veterinär Björn Åblad, specialist i hundens och kattens sjukdomar, klinikchef medicinavdelningen, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg I denna fallpresentation beskriver veterinär Björn Åblad ett komplext och lärorikt fall av en ung fransk bulldoggtik som visade allvarliga symtom på pulmonell hypertension (PHT) och högersidig hjärtsvikt. Det framkom under utredning att

Läs mer »

Ny metod för att behandla svåra sår

Kombinationen av en svensk veterinärs intresse för sårläkning och en indisk läkare som måste använda vad som finns till buds har givit ett nytt effektivt sätt att behandla svåra sår på hästar – Tension Tile System, TTS.  Sårskador där sårkanterna glipar mycket har länge varit en utmaning, då de har

Läs mer »
Agria

Fler friska hundar och katter med Agrias nya tjänst Agria Extra

För alla våra älskade hundar och katter är ingen försäkring bra nog. Därför finns Agria Extra. En tjänst med rådgivning dygnet runt, hjälp att boka veterinär, en digital hälsokoll och mycket mer. Och om olyckan är framme så ingår givetvis vår bästa veterinärvårdsförsäkring. Rådgivning dygnet runt och hjälp att boka

Läs mer »

Strategisk bedömning av smärta hos hundar

Ge utredning, plan och uppföljning fasta ramar och vinn kampen mot inflammation och smärta. Det är en svår uppgift för veterinärer att ta reda på och följa upp hur ont en hund har. Smärta är olika från hund till hund, och hundägarna bedömer sina hundars smärta individuellt. I vissa fall

Läs mer »

Lyckad lansering av unik digital satsning utvecklad av Lärande Partner och Vetabolaget

Tidigare i år lanserade Lärande Partner och Vetabolaget en unik digital satsning kopplat till utbildningsmaterialet ”Grundkurs i läkemedelshantering”. En undersökning visar att elever från Realgymnasiet och deltagare från djurvårdsbranschen är väldigt nöjda med kursen och vill verkligen rekommendera kursen vidare. – Att så många är nöjda och tycker att den digitala kursen motsvarar

Läs mer »

Vetabolaget satsar på psykisk hälsa

Genom att utbilda chefer och att erbjuda stresshantering för veterinärer och annan djurvårdspersonal Djursjukvården har varit med om stora förändringar de senaste åren (se Grönas websida). Detta innebär att också kraven på djurvårdspersonal har förändrats i rask takt. Å ena sidan gäller det krav på kunskap och kompetens och å

Läs mer »

Skriv under uppropet mot hundsmuggling och massimport

SKK har startat en namninsamling som senare ska överlämnas till våra beslutsfattare, det krävs politiska åtgärder för att komma åt problemet med hundsmuggling Det förekommer också en mer systematisk handel och obegränsad import av hundar då man i dagsläget bara behöver ett importtillstånd. Dessa hundar säljs sedan vidare på den

Läs mer »

Exotic animals

The responsibility we as vets carry is larger than that of the average profession. In the days of social  media and ever-growing client expectations, it can be easy to lose sight of our goals; the ones we  had in mind when we set out on our journey as students. What

Läs mer »

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella

Läs mer »

Arbetsmiljöfrågor

Viktiga för den upplevda psykosociala miljön inom djursjukvården I mångt och mycket handlar kompetensförsörjning om att hitta rätt medarbetare, utveckla och höja deras kompetens samt behålla dem i företaget. Att hitta rätt nycklar och öppna upp dörrar som leder till ett välmående företag, vem vill inte det? Exempel på nycklar:

Läs mer »

Information om hur Vetabolaget förhåller sig till Coronaviruset

Vi på Vetabolaget följer noga utvecklingen och möter myndigheternas rekommendationer. Vi har kontinuerlig avstämning för att agera utifrån den senaste informationen och vidtar omgående åtgärder för att alla deltagare och partners skall känna sig trygga när de deltar på någon av våra utbildningar. Vid all sjukdom skall åtgärder tas för

Läs mer »