299497935382025

ARTIKLAR & INSPIRATION

Artiklar & Inspiration

Exotic animals

The responsibility we as vets carry is larger than that of the average profession. In the days of social  media and ever-growing client expectations, it

Läs mer »

Arbetsmiljöfrågor

Viktiga för den upplevda psykosociala miljön inom djursjukvården I mångt och mycket handlar kompetensförsörjning om att hitta rätt medarbetare, utveckla och höja deras kompetens samt

Läs mer »