fbpx

OM VETABOLAGET

Vad är Vetabolaget?

Vetabolaget är en av Sveriges ledande kursarrangörer inom djursjukvård. Vi har över 40 års erfarenhet av att utbilda djursjukvårdspersonal. Vårt främsta syfte är att kvalitetssäkra branschen för både personal och djur.

I mitten av -70 talet var svensk djursjukvård under uppbyggnad och behovet av ett samarbete mellan djursjukhus och djurkliniker växte, 1975 gick branschen samman i Svenska Djursjukhusföreningen. Syftet med en branschorganisation var att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och att tillsammans påverka myndighetsbeslut gällande svensk djursjukvård. 

Särskilt viktigt var samarbetet kring utbildningsfrågor av personal så 1980 bildades Djursjukhusföreningens utbildningskommitté och med den, den årliga traditionen Vetadagarna, en träff där alla personalkategorier har möjlighet att träffas och nätverka. År 2001 bildades aktiebolaget Vetabolaget och sedan dess har antalet kurser ökat och idag riktar vi oss till alla yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård. Genom våra medlemsföretag samarbetar vi med gemensamma mål kring kompetensutveckling.

Vetabolagets styrelse

Pekka Lähdekorpi
Ordförande

Louise Baurén
Styrelsemedlem

Ingrid Ljungvall 2020

Ingrid Ljungvall
Styrelsemedlem

Josefine Jacobsson

Josefine Jacobsson
Styrelsemedlem

Julia Engqvist
Styrelsemedlem

 

 

Emma Lassa

Emma Lassa
Styrelsemedlem

Vi som arbetar i Vetabolaget

Annica Avelin
VD
Epost

20230925_152925


Anna Brege

Produktion, Marknadsföring
Epost

Therese Andersson
DSS, konsult
Epost

Nina Sparén
Naturbrukslärare, Konsult
Epost

Charlotte Jansson
Konsult
Epost

Kompetensutveckling för djursjukvården

Djursjukvården är en bransch i ständig utveckling. Nya behandlingsmetoder, tekniker och vetenskapliga rön dyker upp hela tiden. För att kunna ge bästa möjliga vård till djuren och rätt bemötande till djurägarna  är det viktigt att djursjukvårdspersonalen har den senaste kompetensen.

Kompetensutveckling för alla

Oavsett om du är veterinär, djursjukskötare, sjukgymnast, BMA, djurvårdare, laboratoriepersonal, rehabiliteringspersonal eller administrationspersonal har vi den kompetensutveckling du behöver. Vi erbjuder kurser inom ett brett spektrum av ämnen och nivåer, från grundläggande till specialistutbildningar.

Kurser av hög kvalitet

Våra kurser är framtagna av erfarna kursansvariga och föreläsare och alla kurser utvärderas för att kvalitétssäkra vår verksamhet. Vi strävar efter att erbjuda kurser av hög kvalitet som speglar de senaste rönen och vetenskapes framsteg inom djursjukvården. Våra kurser utgår ifrån svensk hygien- och antibiotika lagstiftning och riktlinjer. Kurserna innehåller etiska frågeställningar och relevanta diskussioner. Ett flertal av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund.

En investering i framtiden

Vetabolaget återinvesterar överskottet från kursverksamheten i kvalitets- och utvecklingsarbete. Detta säkerställer att branschen kan fortsätta utvecklas i takt med vetenskapen och djurägarnas efterfrågan på mer avancerad djursjukvård.

Bli en del av oss

Som medlemsföretag i Vetaföreningen får du utnyttja ett paket av förmåner bland annat förtur och rabatt på våra kurser. Du har möjlighet att nätverka och påverka framtidens kompetensförsörjning inom djursjukvård genom att delta i våra medlemsmöten. Bedriver du hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar, ansök om att bli medlemsföretag i vår förening.

Mer än 40 års erfarenhet som kursanordnare

Svenska Djursjukhusföreningens Utbildningskommitté bildades 1980 och riktade sig från början till djursjukvårdare. År 2001 bildades aktiebolaget Vetabolaget och sedan dess har antalet kurser ökat och idag riktar vi oss till alla yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård.


Genom våra medlemsföretag samarbetar vi med gemensamma mål kring kompetensutveckling. Vetabolaget återinvesterar överskott från kursverksamheten i kvalitéts- och utvecklingsarbete och säkerställer därigenom att branschen kan fortsätta utvecklas i takt med vetenskapen och djurägarnas efterfrågan på mer avancerad djursjukvård.

Kompetensutveckling utan kompromisser

Vetabolagets kursutbud är framtaget för att hjälpa medlemsföretagen att utveckla kompetens hos sina anställda.

Kursutbudet omfattar olika ämnesområden där flertalet kurser är återkommande. Vissa kurser bygger på varandra för att stegvis ge ökad kunskapsnivå. Kurserna skräddarsys för att passa det livslånga lärandet. Oavsett vilken yrkeskategori du tillhör så finns kurser som passar ditt behov.

Bli en samarbetspartner

Levererar du varor eller tjänster till djursjukvården? Som samarbetspartner till Vetabolaget så erbjuds du förmåner på våra evenemang, möjlighet att exponeras via våra kanaler och prioriteras som leverantör i samband med våra aktiviteter. Vi har möjlighet att skräddarsy olika paket där varje förfrågan hanteras individuellt och villkor/skyldigheter anpassas efter önskemål.