299497935382025

OM VETABOLAGET

Vad är Vetabolaget?

I mitten av -70 talet var svensk djursjukvård under uppbyggnad och behovet av ett samarbete mellan djursjukhus och djurkliniker växte, 1975 gick branschen samman i Svenska Djursjukhusföreningen. Syftet med en branschorganisation var att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och att tillsammans påverka myndighetsbeslut gällande svensk djursjukvård. 

Särskilt viktigt var samarbetet kring utbildningsfrågor av personal så 1980 bildades Djursjukhusföreningens utbildningskommitté och med den, den årliga traditionen Vetadagarna, en träff där alla personalkategorier har möjlighet att träffas och nätverka. År 2001 bildades aktiebolaget Vetabolaget och sedan dess har antalet kurser ökat och idag riktar vi oss till alla yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård. Genom våra medlemsföretag samarbetar vi med gemensamma mål kring kompetensutveckling.

Vetabolaget återinvesterar överskott från kursverksamheten i kvalitéts och utvecklingsarbete och säkerställer därigenom att branschen kan fortsätta utvecklas i takt med vetenskapen och djurägarnas efterfrågan på mer avancerad djursjukvård.

Vetabolagets styrelse

Pekka Lähdekorpi
Ordförande

Louise Baurén
Styrelsemedlem

Ingrid Ljungvall
Styrelsemedlem

Josefine Jacobsson

Josefine Jacobsson
Styrelsemedlem

Julia Engqvist
Styrelsemedlem

 

 

Emma Lassa

Emma Lassa
Styrelsemedlem

Vi som arbetar i Vetabolaget

Annica Avelin
VD
Epost

Anna Brege
Produktion, Marknadsföring
Epost

Therese Andersson
DSS, konsult
Epost

Nina Sparén
Naturbrukslärare, Konsult
Epost

Kvalitetssäkrat och anpassat för dig!

Vetabolagets kursutbud är framtaget för att hjälpa medlemsföretagen att utveckla kompetens hos sina anställda.

Kursutbudet omfattar olika ämnesområden där flertalet kurser är återkommande. Vissa kurser bygger på varandra för att stegvis ge ökad kunskapsnivå. Kurserna skräddarsys för att passa det livslånga lärandet. Oavsett vilken yrkeskategori du tillhör så finns kurser som passar ditt behov.

Våra kurser för dig som arbetar som Veterinär, Djursjukskötare, Sjukgymnast, BMA, Djurvårdare, Laboratoriepersonal, Rehabiliteringspersonal eller Administrationspersonal är framtagna av våra kursansvariga tillsammans med föreläsare både i och utanför branschen.

Alla föreläsare är handplockade för att hålla så hög vetenskaplig kvalité som möjligt. Alla kurser utvärderas för att kvalitétssäkra vår verksamhet. Våra kurser utgår ifrån svensk hygien- och antibiotika lagstiftning och riktlinjer. Kurserna innehåller etiska frågeställningar och relevanta diskussioner.

De flesta av de veterinära kurserna är godkända för specialistutbildningen av Sveriges Veterinärförbund. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket.

Vi är ett medlemsägt företag som har funnits i över 40 år!

Vi finns till för att du som verkar inom hälso- och sjukvård för djur ska bibehålla en så hög kompetens som möjligt. Vi grundades av branschen och är till 100% medlemsägda. Idag har vi över 200 medlemsföretag som är med och påverkar våra kurser och utbud.

Bli en del av framtiden!

Som medlemsföretag i Vetaföreningen får du utnyttja ett paket av förmåner bland annat förtur och rabatt på våra kurser. Du har möjlighet att nätverka och påverka framtidens kompetensförsörjning inom djursjukvård genom att delta i våra medlemsmöten. Bedriver du hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar, ansök om att bli medlemsföretag i vår förening!

  • Möjlighet att vara med och påverka
  • Medlemsrabatt på alla kurser
  • Förtur till alla kurser

Bli en samarbetspartner

Levererar du varor eller tjänster till djursjukvården? Som samarbetspartner till Vetabolaget så erbjuds du förmåner på våra evenemang, möjlighet att exponeras via våra kanaler och prioriteras som leverantör i samband med våra aktiviteter. Vi har möjlighet att skräddarsy olika paket där varje förfrågan hanteras individuellt och villkor/skyldigheter anpassas efter önskemål.