299497935382025

Vetaföreningen

Kallelse till Vetaföreningens årsstämma den 25/4-2023 kl 17.00. Mötet är digitalt. Länk skickas 1 vecka innan mötet

Klicka här om du vill hämta, och läsa, stadgarna.

CAPTCHA image

Bli en del av framtiden!

Bli en del av Vetaföreningen!

Som medlemsföretag i Vetaföreningen så har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inom djursjukvård och du får även ett paket av olika förmåner.

Vetaföreningen

1.
Vi ägs av våra medlemmar

Vetabolaget som de flesta kommer i kontakt med ägs av Vetaföreningen och dess över 200 medlemmar.

Medlemmarna består av både små och stora företag, som tillsammans bestämmer hur vårt arbete ska utformas och vad våra kurser ska fokusera på. Att vara medlem innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning.

2.
Medlemmarna bestämmer

Det högsta beslutande organet i Vetaföreningen är den årliga föreningsstämman, där medlemmarnas representanter tar beslut i viktiga frågor.

Stämman som hålls på våren oftast i samband med VeTA-dagarna samlar våra ombud från våra viktiga medlemsföretag. Inför stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner om att ett visst ärende ska tas upp för beslut. Föreningsstämman diskuterar viktiga framtidsfrågor, samt informerar om verksamhetens utveckling.

3.
Var med och påverka

Det är på årsstämman du som medlem har störst möjlighet att påverka kursutbudet.

Vi vill veta mer om klinikens behov inför framtiden, hur kan vi hjälpa till att möta efterfrågan på viss kompetens i branschen?
Vi finns till för våra medlemmar så det är av största vikt för oss att man som medlem känner sig delaktig i föreningen. Vi tar tacksamt emot förslag och önskemål på föreläsningsämnen, förbättringsmöjligheter, tips mm.

Vetaföreningen då

1. Vetaföreningen då

Djursjukvården har en lång historia, 1917 bildades Röda stjärnan. Första världskriget härjade och syftet var att organisera sjukvårdsberedskap för de djur som drabbades av kriget.

Kvinnorna utbildades till att bli “stjärnsystrar” och de blev hästsjukvårdare för armén. 1940 skickade röda stjärnan en hästambulans till Finland. Den röda stjärnan var i Finland en symbol för den Sovjetiska armén, man överlade då att använda samma färg som arméns veterinärer på emblemet istället.

På riksstämman 1941 beslöts att emblemets färg skulle vara blå och ändrade namnet till Svenska Blå Stjärnan. 1975 beslutade Sveriges Veterinärförbund att bilda föreningen Svenska Djursjukhusföreningen. TA-dagarna startade 1980, fokus låg på nätverk och utbildning främst för djursjukvårdare och teknisk- administrativ personal (TA). Svenska Djursjukhusföreningen startade 1982 en utbildningskommitté där Lars Eriksson, Karin Bredelius mfl. var med

2. Utveckling under åren

Medlemsansökan till europeiska föreningen VetNet genomfördes 2000. Utbildningskommittén startade 2001 ett aktiebolag som senare blev Vetabolaget. Affärsidé, mål och strategi arbetades fram. LE fonden bildades efter Lars Erickssons bortgång.

Svenska Djursjukhusföreningen flyttade 2009 kontoret från Strömsholm till Stockholm och bytte namn till Svensk Djursjukvård. 2015 bildades en ny organisation och Svensk Djursjukvård gick över till Gröna arbetsgivare, de tog över ansvaret för arbetsgivar-och branschfrågor.

Vetaföreningen och Svensk Djursjukvård gick skilda vägar. Vetaföreningen styr nu själva Vetabolaget, som fokuserar på utbildningsfrågor inom djursjukvård.

3. Dagens Vetaförening.

Under våren 2020 slog Covid-19 till och pandemin var ett faktum, vi hade redan påbörjat digitaliseringsprocessen med en ny hemsida men tog nu beslut om att skynda på utvecklingen och börja streama kurser.

Vetaföreningens arbete fortsätter och utvecklas , styrelsen har fått nya medlemmar med varierande bakgrund för att säkerställa att vi genom lyhördhet och engagemang från branschen kan föra Vetaföreningen mot framtiden med kraft och styrka och med en 40-årig historia i ryggraden. Vi tar med oss erfarenheter och kunskaper vi fått genom åren mot nya mål och visioner för att hålla en bra och hög standard för våra över 200 medlemsföretag.

Vi drivs av övertygelsen om att aktivt arbete kring kompetensfrågor som är viktiga och relevanta för både små och stora företag, kommer att skapa betydande medlemsvärde – och därmed ett större engagemang. Låt oss få ta del av era frågeställningar eller behov, så kan vi hjälpa till att arrangera den kurs eller utbildning som är relevant för just er verksamhet. Hör av er till oss om ni har idéer, förslag och tankar.

4. Vad innebär ditt medlemskap?

Att vara medlemsföretag i Vetaföreningen innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning.

  • Förtur på alla kurser som hålls av Vetabolaget
  • Möjlighet att påverka framtida kurser
  • Medlemsrabatt på kursavgifter
  • Förhandsinfo vid nya kurser
  • Insikter från branschen
  • Nyhetsbrev, evenemang och medlemsaktiviteter
  • Aktivt deltagande på årstämman
  • Äran att får vara en av delägarna av Vetabolaget


Det är viktigt att du som medlem känner medlemsvärde och att du kan påverka den förening du är en del i. Vad är medlemsvärde för dig? Hur ska vi uppnå det? Hur ska vi möta varandra i Vetaföreningen?

Arbetet med att planera hösten och kurserna för 2023 pågår just nu för fullt. Vi behöver din hjälp att påverka kommande verksamhetsår och bidra med att uppnå medlemsvärde. Maila oss dina kompetensbehov, vad behöver du för att din klinik ska må bra? Det handlar om rätt bemanning med rätt kompetens och att få rätt förutsättningar, kan vi hjälpa dig det?