fbpx

Vetaföreningen

Kallelse till Vetaföreningens årsstämma den 25/4-2023 kl 17.00. Mötet är digitalt. Länk skickas 1 vecka innan mötet

Klicka här om du vill hämta, och läsa, stadgarna.

CAPTCHA image

VAR med och påverka

Bli en del av Vetaföreningen

Att vara medlemsföretag i Vetaföreningen innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning. Du som medlemsföretag i Vetaföreningen har möjlighet att påverka vårt kursutbud inom djursjukvård och du får även ett paket av olika förmåner:

  • Förtur på alla kurser som hålls av Vetabolaget
  • Möjlighet att påverka framtida kurser
  • Medlemsrabatt på kursavgifter
  • Förhandsinfo vid nya kurser
  • Insikter från branschen
  • Nyhetsbrev, evenemang och medlemsaktiviteter
  • Aktivt deltagande på årsstämman
  • Äran att får vara en av delägarna av Vetabolaget
samarbetspartner djurvård vetabolaget djursjukvård specialistutbildning

Det är viktigt att du som medlem känner medlemsvärde och att du kan påverka den förening du är en del i.
Vad är medlemsvärde för dig? Hur ska vi uppnå det? Hur ska vi möta varandra i Vetaföreningen?
Medlemsavgiften för 2024 är 1500kr ink. moms.

VI ägs av våra medlemmar

Vetabolaget som de flesta kommer i kontakt med ägs av Vetaföreningen och dess över 200 medlemmar.

Medlemmarna består av både små och stora företag, som tillsammans bestämmer hur vårt arbete ska utformas och vad våra kurser ska fokusera på. Att vara medlem innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning.

Medlemmarna bestämmer

Det högsta beslutande organet i Vetaföreningen är den årliga föreningsstämman, där medlemmarnas representanter tar beslut i viktiga frågor.

Stämman som hålls på våren oftast i samband med VeTA-dagarna samlar våra ombud från våra viktiga medlemsföretag. Inför stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner om att ett visst ärende ska tas upp för beslut. Föreningsstämman diskuterar viktiga framtidsfrågor, samt informerar om verksamhetens utveckling.

Var med och påverka

Det är på årsstämman du som medlem har störst möjlighet att påverka kursutbudet.

Vi vill veta mer om klinikens behov inför framtiden, hur kan vi hjälpa till att möta efterfrågan på viss kompetens i branschen?
Vi finns till för våra medlemmar så det är av största vikt för oss att man som medlem känner sig delaktig i föreningen. Vi tar tacksamt emot förslag och önskemål på föreläsningsämnen, förbättringsmöjligheter, tips mm.

Vetaföreningen då

Djursjukvården har en lång historia, 1917 bildades Röda stjärnan. Första världskriget härjade och syftet var att organisera sjukvårdsberedskap för de djur som drabbades av kriget.

Kvinnorna utbildades till att bli “stjärnsystrar” och de blev hästsjukvårdare för armén. 1940 skickade röda stjärnan en hästambulans till Finland. Den röda stjärnan var i Finland en symbol för den Sovjetiska armén, man överlade då att använda samma färg som arméns veterinärer på emblemet istället.

På riksstämman 1941 beslöts att emblemets färg skulle vara blå och ändrade namnet till Svenska Blå Stjärnan. 1975 beslutade Sveriges Veterinärförbund att bilda föreningen Svenska Djursjukhusföreningen. TA-dagarna startade 1980, fokus låg på nätverk och utbildning främst för djursjukvårdare och teknisk- administrativ personal (TA). Svenska Djursjukhusföreningen startade 1982 en utbildningskommitté där Lars Eriksson, Karin Bredelius mfl. var med

Utveckling under åren

Medlemsansökan till europeiska föreningen VetNet genomfördes 2000. Utbildningskommittén startade 2001 ett aktiebolag som senare blev Vetabolaget. Affärsidé, mål och strategi arbetades fram. LE fonden bildades efter Lars Erickssons bortgång.

Svenska Djursjukhusföreningen flyttade 2009 kontoret från Strömsholm till Stockholm och bytte namn till Svensk Djursjukvård. 2015 bildades en ny organisation och Svensk Djursjukvård gick över till Gröna arbetsgivare, de tog över ansvaret för arbetsgivar-och branschfrågor.

Vetaföreningen och Svensk Djursjukvård gick skilda vägar. Vetaföreningen styr nu själva Vetabolaget, som fokuserar på utbildningsfrågor inom djursjukvård.

Vetaföreningen då

Dagens Vetaförening

2019 påbörjades en process där målet var att gå från att arbeta analogt till digital. Pärmarna skulle bort och digital plattform skulle in. Även vissa kurser togs fram som onlinekurser samt E-Learning kurser.

Vetaföreningens arbete fortsätter och utvecklas, styrelsen har medlemmar med varierande bakgrund för att säkerställa att vi genom lyhördhet och engagemang från branschen kan föra Vetaföreningen mot framtiden med kraft och styrka och med en över 40-årig historia i ryggraden. Vi tar med oss erfarenheter och kunskaper vi fått genom åren mot nya mål och visioner för att hålla en bra och hög standard för våra över 200 medlemsföretag.

Vi drivs av övertygelsen om att aktivt arbeta kring kompetensfrågor som är viktiga och relevanta för både små och stora företag, kommer att skapa betydande medlemsvärde – och därmed ett större engagemang.

Låt oss få ta del av era frågeställningar eller behov, så vi kan hjälpa till att arrangera den kurs eller utbildning som är relevant för just er verksamhet. Hör av er till oss om ni har idéer, förslag och tankar.

Ansök om medlemskap

Ansök om medlemskap hos vetaföreningen