Medlems- och serviceavgifter 2020

Företag inklusive eventuell filial/er (per organisationsnummer):

Medlemsavgift (momsbefriad)                     600 kr

Serviceavgift (exklusive moms)                     250 kr

Serviceavgiften täcker del av VeTA-bolaget AB:s kostnader för tjänster åt medlemmarna för informationsutskick, utvecklingsarbete med kurser, seminarier och likn.

Medlem kan man bli om man är ett företag som bedriver hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar.

Prenumerantavgift för övriga företag i enlighet med branschen förenlig verksamhet: 2.500 kr ex moms per företag/organisationsnummer.

Maila in medlems- prenumerantansökan och ange:
Företagsnamn och adress.
Org.nr.
Kontaktperson och mailadress för:
– Nyhetsbrev
– Kursutskick
Maila till: info@vetabolaget.se


Vad får jag som medlem?

  • Välkomstbrev
  • Förtur till kursplats
  • Medlemsrabatt på kursavgifter
  • Möjlighet att påverka kursutbudet
  • Förhandsinfo vid nya kurser
  • Nyhetsbrev
  • Årsstämma
  • Medlemsmöte

1/7 2015 bytte vår ägare namn till VeTA-föreningen då Svensk Djursjukvård (branschfrågor) fusionerades med SLA (Svenskt Näringsliv)
Utbildningsverksamheten fortsatte som vanligt och namnet VeTA-bolaget kvarstod.

VeTA-föreningens styrelse:
Ordförande – Christina von Dorrien
Nina Kjellerstedt
Bodil Ström Holst

Vill Du engagera Dig i utbildningsfrågor i VeTA-föreningen, kontakta oss!

Top