299497935382025

Utdrag och tankar från kursen ”Hästrehab – ett samarbete för bästa resultat”

Rehabilitering av ortopediska skador hos häst Inledning På humansidan har det sedan länge lagts stor vikt på tidig rehabilitering/sjukgymnastik i samband med skada och sjukdom. Här finns en etablerad yrkeskår av sjukgymnaster eller som det numera heter, fysioterapeuter. En fysioterapeut har specialistkompetens inom rehabilitering och som innefattar individanpassade fysiska övningar likväl som manuella tekniker (ex […]