fbpx

Nominering till guldugglan 2024

Till medlemmarna i Vetaföreningen.

Det är långt kvar till årsstämman, men för att försöka uppnå bästa möjliga resultat vill vi starta vårt arbete så tidigt som möjligt.

Som ni säkert vet ägs Vetabolaget av Vetaföreningen och alla dess medlemmar. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Vetaföreningen leds av en styrelse. Styrelsen består av 5 ledamöter och en suppleant. Utöver dem finns revisor, revisorssuppleant, valberedning och ägarrepresentanter. Dessa är alla förtroendevalda som medlemmarna röstat in på årsstämman.

Några av dessa personer är nu på omval vilket innebär att deras mandatperiod går ut vilket i sin tur innebär att ni medlemmar har möjlighet att välja in nya personer i styrelsen.

Det är alltså dags att nominera den eller de som ni vill se som förtroendevalda på de lediga posterna. Det är bara medlemmar i Vetaföreningen som får nominera och den man nominerar måste också vara medlem i föreningen. Tänk också på att personen du vill nominera ska ha blivit tillfrågad innan och tackat ja.

Uppdrag det ska/kan nomineras till i år:

  • Styrelseledamöter (3 st):
    Leder föreningens verksamhet tillsammans med ordförande. Mandattid: 2 år.
  • Föreningsrevisor (1 st). Mandattid 1 år.
  • Ägarrepresentanter (2 st):
    Uppdraget innebär att representera ägarna för medlemsföretagen i     Vetaföreningen vid årsstämman och tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse och ledning. Mandattid: 1 år.
  • Valberedning (2 st):
    Ta emot nomineringar, intervjua nominerade kandidater och lägga fram förslag till vilka som ska väljas på årsstämman. Mandattid: 1 år


Vid frågor, kontakta gärna Valberedningen

Marie Westberg, marie@hovsjukvard.se, 072-2110939
Marie Jury, marie@vasbyvet.se

Nominera din Gulduggla för 2024

CAPTCHA image

Tidigare pristagare