I över 40 år har vi skapat kurser inom djursjukvård.

Vi är ett medlemsägt företag som har funnits i över 40 år!

Vi finns till för att du som verkar inom hälso- och sjukvård för djur ska bibehålla en så hög kompetens som möjligt. Vi grundades av branschen och är till 100% medlemsägda. Idag har vi över 200 medlemsföretag som är med och påverkar våra kurser och utbud.

Vad är Vetabolaget?

Svenska Djursjukhusföreningens Utbildningskommitté bildades 1980 och riktade sig från början till djursjukvårdare. År 2001 bildades aktiebolaget Vetabolaget och sedan dess har antalet kurser ökat och idag riktar vi oss till alla yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård. Genom våra medlemsföretag samarbetar vi med gemensamma mål kring kompetensutveckling. VeTA bolaget återinvesterar överskott från kursverksamheten i kvalitéts och utvecklingsarbete och säkerställer därigenom att branschen kan fortsätta utvecklas i takt med vetenskapen och djurägarnas efterfrågan på mer avancerad djursjukvård.

Kontakta oss för frågor

49

KURSER UNDER 2019

1018

KURSDELTAGARE 2019

20000+

KURSDELTAGARE SEDAN 1980

Se filmen

Kvalitetssäkrat och anpassat för dig!

Vetabolagets kursutbud är framtaget för att hjälpa medlemsföretagen att utveckla kompetens hos sina anställda.

Kursutbudet omfattar olika ämnesområden där flertalet kurser är återkommande. Vissa kurser bygger på varandra för att stegvis ge ökad kunskapsnivå. Kurserna skräddarsys för att passa det livslånga lärandet. Oavsett vilken yrkeskategori du tillhör så finns kurser som passar ditt behov.

Våra kurser för dig som arbetar som Veterinär, Djursjukskötare, Sjukgymnast, BMA, Djurvårdare, Laboratoriepersonal, Rehabiliteringspersonal eller Administrationspersonal är framtagna av våra kursansvariga tillsammans med föreläsare både i och utanför branschen.
Alla föreläsare är handplockade för att hålla så hög vetenskaplig kvalité som möjligt. Alla kurser utvärderas för att kvalitétssäkra vår verksamhet. Våra kurser utgår ifrån svensk hygien- och antibiotika lagstiftning och riktlinjer. Kurserna innehåller etiska frågeställningar och relevanta diskussioner.

De flesta av de veterinära kurserna är godkända för specialistutbildningen av Sveriges Veterinärförbund. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket.

Vetabolagets/föreningens styrelse

Styrelsen för Vetabolaget och Vetaföreningen är den samma då Vetabolaget är till 100% ägt av föreningen som i sin tur kontrolleras av våra medlemmar. Brinner du för djur och utbildning? Hör av dig till oss för att se hur just du kan engagera dig!

Bodil Ström Holst

Styrelsemedlem

Christina von Dorrien

Ordförande

Catarina Kjellerstedt

Styrelsemedlem

Patricio Rivera

Suppleant

Elisabet Ellström

Styrelsemedlem

Annelie Mårtensson

Styrelsemedlem

Vi som arbetar i Vetabolaget

Kent Joensuu

Produktion/annons, kurskoordinator

Annica Avelin

VD

Bli en del av framtiden!

Som medlemsföretag i Vetaföreningen får du utnyttja ett paket av förmåner bland annat förtur och rabatt på våra kurser. Du har möjlighet att nätverka och påverka framtidens kompetensförsörjning inom djursjukvård genom att delta i våra medlemsmöten. Dina medarbetare kan söka stipendier via Lars Erickssons minnesfond, en fond som instiftades till minne av en av Vetabolagets sanna eldsjälar. Bedriver du hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar, ansök om att bli medlemsföretag i vår förening!

  • Möjlighet att vara med och påverka
  • Medlemsrabatt på alla kurser
  • Förtur till alla kurser
Bli medlem!

Bli en samarbetspartner

Levererar du varor eller tjänster till djursjukvården? Som samarbetspartner till Vetabolaget så erbjuds du förmåner på våra evenemang, möjlighet att exponeras via våra kanaler och prioriteras som leverantör i samband med våra aktiviteter. Vi har möjlighet att skräddarsy olika paket där varje förfrågan hanteras individuellt och villkor/skyldigheter anpassas efter önskemål.

Kontakta oss för mer information
vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.