Bli en del av framtiden!

Bli en del av Vetaföreningen!

Som medlemsföretag i Vetaföreningen så har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inom djursjukvård och du får även ett paket av olika förmåner. Medlemskapet innebär också att dina medarbetare kan söka stipendier via Lars Erickssons minnesfond, en fond som instiftades till minne av en av Vetabolagets sanna eldsjälar.

Medlemsvärde

Det är viktigt att du som medlem känner medlemsvärde och att du kan påverka den förening du är en del i. Vad är medlemsvärde för dig? Hur ska vi uppnå det? Hur ska vi möta varandra i Vetaföreningen?

1

Vi ägs av våra medlemmar

Vetabolaget som de flesta kommer i kontakt med ägs av Vetaföreningen och dess över 200 medlemmar.

Medlemmarna består av både små och stora företag, som tillsammans bestämmer hur vårt arbete ska utformas och vad våra kurser ska fokusera på. Att vara medlem innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning.

2

Medlemmarna bestämmer

Det högsta beslutande organet i Vetaföreningen är den årliga föreningsstämman, där medlemmarnas representanter tar beslut i viktiga frågor.

Stämman som hålls på våren oftast i samband med VeTA-dagarna samlar våra ombud från våra viktiga medlemsföretag. Inför stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner om att ett visst ärende ska tas upp för beslut. Föreningsstämman diskuterar viktiga framtidsfrågor, samt informerar om verksamhetens utveckling.

3

Var med och påverka

Det är på årsstämman du som medlem har störst möjlighet att påverka kursutbudet.

Vi vill veta mer om klinikens behov inför framtiden, hur kan vi hjälpa till att möta efterfrågan på viss kompetens i branschen?
Vi finns till för våra medlemmar så det är av största vikt för oss att man som medlem känner sig delaktig i föreningen. Vi tar tacksamt emot förslag och önskemål på föreläsningsämnen, förbättringsmöjligheter, tips mm.

Din röst är viktig för oss

Det är viktigt att du som medlem känner medlemsvärde och att du kan påverka den förening du är en del i. Vad är medlemsvärde för dig? Hur ska vi uppnå det? Hur ska vi möta varandra i Vetaföreningen?

Arbetet med att planera hösten och kurserna för 2021 pågår just nu för fullt. Vi behöver din hjälp att påverka kommande verksamhetsår och bidra med att uppnå medlemsvärde. Maila oss dina kompetensbehov, vad behöver du för att din klinik ska må bra? Det handlar om rätt bemanning med rätt kompetens och att få rätt förutsättningar, kan vi hjälpa dig med det?

Vetaföreningen - Då och Idag

1

Vetaföreningen då

Vi måste skapa medlemsvärde för all våra olika medlemmar, genom att tillgodose deras olika behov. I stadgarna står det vad ändamålet med föreningen är, ”att utveckla och tillhandahålla fort- och vidareutbildning samt konferenser och möten för djursjukvårdsföretagen och deras anställda”. Vi hittar rätt sätt att leverera detta, så att ni känner att ni får ”valuta för pengarna”.

2

Utveckling under åren

Vi drivs av övertygelsen om att aktivt arbete kring kompetensfrågor som är viktiga och relevanta för både små och stora företag kommer att skapa betydande medlemsvärde - och därmed ett större engagemang. Låt oss få ta del av era frågeställningar eller behov, så kan vi hjälpa till att arrangera den nödvändiga plattformen eller utbildningen som är relevant för just er verksamhet.

3

Dagens Vetaförening.

Genom att utveckla ett tydligt värdeerbjudande som attraherar potentiella medlemmar. Att vi levererar valuta för pengarna, ju tydligare vi kan bli och ju mer av ”vad kan DU ha för fördelar av detta?” som vi kan erbjuda desto fler kan vi bli. Det ger dessutom tydligare vägledning för styrelsen i dess strategiska arbete. Ökat medlemsengagemang ger i sig ett attraktivt värdeerbjudande om behovet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte men det bygger på att många fler engagerar sig i verksamheten. Hör av er till oss om ni har idéer, förslag och tankar.

Vad innebär ditt medlemskap i Vetaföreningen?

Att vara medlemsföretag i Vetaföreningen innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning.

Exempel på medlemsförmåner:

Förtur på alla kurser som hålls av Vetabolaget

Möjlighet att påverka framtida kurser

Medlemsrabatt på kursavgifter

Förhandsinfo vid nya kurser

Insikter från branschen

Nyhetsbrev, evenemang och medlemsaktiviteter

Aktivt deltagande på årstämman

Äran att får vara en av delägarna av Vetabolaget

Välj ett alternativ som passar dig!

Vetaföreningen

Detta medlemskap är för dig som är ett företag som bedriver hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar.

600:-

Per år och org.nummer.

exkl. moms

Serviceavgift: +SEK 250

Företagsinformation

Kontaktperson

Ja, jag vill få nyhetsbrev

Företagsinformation

Kontaktperson

Ja, jag vill få nyhetsbrev

Ansökan inskickad!

Din ansökan skickades framgångsrikt. Vi meddelar dig när vi tittar på det och har mer information att ge dig angående din ansökan.

Båda våra alternativ ger dig tillgång till våra förmåner, skillnaden är att “prenumerant” inte ger dig delägarskap eller rösträtt. Alla priser är exklusive moms och faktureras årsvis i samband med att medlemskapet har blivit godkänt. Medlemskapet aktiveras i samband med att fakturan betalas.

Vetaföreningen har idag över 200 medlemmar som tillsammans bestämmer hur vårt arbete ska utformas och vad våra kurser ska fokusera på!

Vetaföreningens styrelse

Styrelsen för Vetabolaget och Vetaföreningen är den samma då Vetabolaget är till 100% ägt av föreningen som i sin tur kontrolleras av våra medlemmar. Brinner du för djur och utbildning? Hör av dig till oss för att se hur just du kan engagera dig!

Person's photo
Bodil Ström Holst
Styrelsemedlem
Person's photo
Christina von Dorrien
Ordförande
Person's photo
Catarina Kjellerstedt
Styrelsemedlem
Person's photo
Patricio Rivera
Suppleant
Person's photo
Elisabet Ellström
Styrelsemedlem
Person's photo
Annelie Mårtensson
Styrelsemedlem