Bli en del av framtiden!

Som medlemsföretag i Vetaföreningen så har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inom djursjukvård och du får även ett paket av olika förmåner. Medlemskapet innebär också att dina medarbetare kan söka stipendier via Lars Erickssons minnesfond, en fond som instiftades till minne av en av Vetabolagets sanna eldsjälar.

Vad innebär ditt medlemskap i Vetaföreningen?

Att vara medlemsföretag i Vetaföreningen innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning.

Exempel på medlemsförmåner:

  • Förtur på alla kurser som hålls av Vetabolaget
  • Möjlighet att påverka framtida kurser
  • Medlemsrabatt på kursavgifter
  • Förhandsinfo vid nya kurser
  • Insikter från branschen
  • Nyhetsbrev, evenemang och medlemsaktiviteter
  • Aktivt deltagande på årstämman
  • Äran att får vara en av delägarna av Vetabolaget

Välj ett alternativ som passar dig!

Vetaföreningen

Detta medlemskap är för dig som är ett företag som bedriver hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar.

600:-

exkl. moms

Per år och org.nummer.

Serviceavgift:

+SEK 250

Valt
Jag vill ansöka!

Företagsinformation

Kontaktperson

Ja, jag vill få nyhetsbrev

Prenumerant

För dig som INTE bedriver hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar men ändå vill få tillgång till alla förmåner som erbjuds. (OBS! Inget delägarskap eller rösträtt)

2.500:-

exkl. moms

Per år och org.nummer.

Valt
Jag vill ansöka!

Företagsinformation

Kontaktperson

Ja, jag vill få nyhetsbrev

Ansökan skickas

Din ansökan skickades framgångsrikt. Vi kommer att meddela du när vi tittar på det och har mer information att ge dig angående din ansökan.

Båda våra alternativ ger dig tillgång till våra förmåner, skillnaden är att “prenumerant” inte ger dig delägarskap eller rösträtt. Alla priser är exklusive moms och faktureras årsvis i samband med att medlemskapet har blivit godkänt. Medlemskapet aktiveras i samband med att fakturan betalas.Vetaföreningen har idag över 200 medlemmar som tillsammans bestämmer hur vårt arbete ska utformas och vad våra kurser ska fokusera på!

Vetaföreningens styrelse

Styrelsen för Vetabolaget och Vetaföreningen är den samma då Vetabolaget är till 100% ägt av föreningen som i sin tur kontrolleras av våra medlemmar. Brinner du för djur och utbildning? Hör av dig till oss för att se hur just du kan engagera dig!

Bodil Ström Holst

Styrelsemedlem

Christina von Dorrien

Ordförande

Catarina Kjellerstedt

Styrelsemedlem

Vetabolaget

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!