Bli en del av framtiden!

Bli en del av Vetaföreningen!

Som medlemsföretag i Vetaföreningen så har du möjlighet att påverka vårt kursutbud inom djursjukvård och du får även ett paket av olika förmåner.

Medlemsvärde

Det är viktigt att du som medlem känner medlemsvärde och att du kan påverka den förening du är en del i. Vad är medlemsvärde för dig? Hur ska vi uppnå det? Hur ska vi möta varandra i Vetaföreningen?

1

Vi ägs av våra medlemmar

Vetabolaget som de flesta kommer i kontakt med ägs av Vetaföreningen och dess över 200 medlemmar.

Medlemmarna består av både små och stora företag, som tillsammans bestämmer hur vårt arbete ska utformas och vad våra kurser ska fokusera på. Att vara medlem innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning.

2

Medlemmarna bestämmer

Det högsta beslutande organet i Vetaföreningen är den årliga föreningsstämman, där medlemmarnas representanter tar beslut i viktiga frågor.

Stämman som hålls på våren oftast i samband med VeTA-dagarna samlar våra ombud från våra viktiga medlemsföretag. Inför stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner om att ett visst ärende ska tas upp för beslut. Föreningsstämman diskuterar viktiga framtidsfrågor, samt informerar om verksamhetens utveckling.

3

Var med och påverka

Det är på årsstämman du som medlem har störst möjlighet att påverka kursutbudet.

Vi vill veta mer om klinikens behov inför framtiden, hur kan vi hjälpa till att möta efterfrågan på viss kompetens i branschen?
Vi finns till för våra medlemmar så det är av största vikt för oss att man som medlem känner sig delaktig i föreningen. Vi tar tacksamt emot förslag och önskemål på föreläsningsämnen, förbättringsmöjligheter, tips mm.

Din röst är viktig för oss

Det är viktigt att du som medlem känner medlemsvärde och att du kan påverka den förening du är en del i. Vad är medlemsvärde för dig? Hur ska vi uppnå det? Hur ska vi möta varandra i Vetaföreningen?

Arbetet med att planera hösten och kurserna för 2023 pågår just nu för fullt. Vi behöver din hjälp att påverka kommande verksamhetsår och bidra med att uppnå medlemsvärde. Maila oss dina kompetensbehov, vad behöver du för att din klinik ska må bra? Det handlar om rätt bemanning med rätt kompetens och att få rätt förutsättningar, kan vi hjälpa dig det?

Vetaföreningen - Då och Idag

1

Vetaföreningen då

Djursjukvården har en lång historia, 1917 bildades Röda stjärnan. Första världskriget härjade och syftet var att organisera sjukvårdsberedskap för de djur som drabbades av kriget.

Kvinnorna utbildades till att bli “stjärnsystrar” och de blev hästsjukvårdare för armén. 1940 skickade röda stjärnan en hästambulans till Finland. Den röda stjärnan var i Finland en symbol för den Sovjetiska armén, man överlade då att använda samma färg som arméns veterinärer på emblemet istället.

På riksstämman 1941 beslöts att emblemets färg skulle vara blå och ändrade namnet till Svenska Blå Stjärnan. 1975 beslutade Sveriges Veterinärförbund att bilda föreningen Svenska Djursjukhusföreningen. TA-dagarna startade 1980, fokus låg på nätverk och utbildning främst för djursjukvårdare och teknisk- administrativ personal (TA). Svenska Djursjukhusföreningen startade 1982 en utbildningskommitté där Lars Eriksson, Karin Bredelius mfl. var med.

2

Utveckling under åren

Medlemsansökan till europeiska föreningen VetNet genomfördes 2000. Utbildningskommittén startade 2001 ett aktiebolag som senare blev Vetabolaget. Affärsidé, mål och strategi arbetades fram. LE fonden bildades efter Lars Erickssons bortgång. Svenska Djursjukhusföreningen flyttade 2009 kontoret från Strömsholm till Stockholm och bytte namn till Svensk Djursjukvård. 2015 bildades en ny organisation och Svensk Djursjukvård gick över till Gröna arbetsgivare, de tog över ansvaret för arbetsgivar-och branschfrågor. Vetaföreningen och Svensk Djursjukvård gick skilda vägar. Vetaföreningen styr nu själva Vetabolaget, som fokuserar på utbildningsfrågor inom djursjukvård.

3

Dagens Vetaförening.

Under våren 2020 slog Covid-19 till och pandemin var ett faktum, vi hade redan påbörjat digitaliseringsprocessen med en ny hemsida men tog nu beslut om att skynda på utvecklingen och börja streama kurser.

Vetaföreningens arbete fortsätter och utvecklas , styrelsen har fått nya medlemmar med varierande bakgrund för att säkerställa att vi genom lyhördhet och engagemang från branschen kan föra Vetaföreningen mot framtiden med kraft och styrka och med en 40-årig historia i ryggraden. Vi tar med oss erfarenheter och kunskaper vi fått genom åren mot nya mål och visioner för att hålla en bra och hög standard för våra över 200 medlemsföretag.

Vi drivs av övertygelsen om att aktivt arbete kring kompetensfrågor som är viktiga och relevanta för både små och stora företag, kommer att skapa betydande medlemsvärde - och därmed ett större engagemang. Låt oss få ta del av era frågeställningar eller behov, så kan vi hjälpa till att arrangera den kurs eller utbildning som är relevant för just er verksamhet. Hör av er till oss om ni har idéer, förslag och tankar.

Vad innebär ditt medlemskap i Vetaföreningen?

Att vara medlemsföretag i Vetaföreningen innebär att du är med och säkerställer att branschen utvecklas hållbart och i rätt riktning.

Exempel på medlemsförmåner:

Förtur på alla kurser som hålls av Vetabolaget

Möjlighet att påverka framtida kurser

Medlemsrabatt på kursavgifter

Förhandsinfo vid nya kurser

Insikter från branschen

Nyhetsbrev, evenemang och medlemsaktiviteter

Aktivt deltagande på årstämman

Äran att får vara en av delägarna av Vetabolaget

Välj ett alternativ som passar dig!

Vetaföreningen

Detta medlemskap är för dig som är ett företag som bedriver hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar.

600:-

Per år och org.nummer.

exkl. moms

Serviceavgift: +SEK 250

  Företagsinformation

  Kontaktperson

  Ja, jag vill få nyhetsbrev

   Företagsinformation

   Kontaktperson

   Ja, jag vill få nyhetsbrev

   Ansökan inskickad!

   Din ansökan skickades framgångsrikt. Vi meddelar dig när vi tittar på det och har mer information att ge dig angående din ansökan.

   Båda våra alternativ ger dig tillgång till våra förmåner, skillnaden är att “prenumerant” inte ger dig delägarskap eller rösträtt. Alla priser är exklusive moms och faktureras årsvis i samband med att medlemskapet har blivit godkänt. Medlemskapet aktiveras i samband med att fakturan betalas.

   Vetaföreningen har idag över 200 medlemmar som tillsammans bestämmer hur vårt arbete ska utformas och vad våra kurser ska fokusera på!

   Vetaföreningens styrelse

   Styrelsen för Vetabolaget och Vetaföreningen är den samma då Vetabolaget är till 100% ägt av föreningen som i sin tur kontrolleras av våra medlemmar. Brinner du för djur och utbildning? Hör av dig till oss för att se hur just du kan engagera dig!

   Person's photo
   Bodil Ström Holst
   Styrelsemedlem
   Person's photo
   Christina von Dorrien
   Ordförande
   Person's photo
   Catarina Kjellerstedt
   Styrelsemedlem
   Person's photo
   Patricio Rivera
   Suppleant
   Person's photo
   Elisabet Ellström
   Styrelsemedlem
   Person's photo
   Annelie Mårtensson
   Styrelsemedlem