299497935382025

Arbetsmiljöfrågor

Viktiga för den upplevda psykosociala miljön inom djursjukvården I mångt och mycket handlar kompetensförsörjning om att hitta rätt medarbetare, utveckla och höja deras kompetens samt behålla dem i företaget. Att hitta rätt nycklar och öppna upp dörrar som leder till ett välmående företag, vem vill inte det? Exempel på nycklar: Tydligt ledarskap och välfungerande team. […]

Information om hur Vetabolaget förhåller sig till Coronaviruset

Vi på Vetabolaget följer noga utvecklingen och möter myndigheternas rekommendationer. Vi har kontinuerlig avstämning för att agera utifrån den senaste informationen och vidtar omgående åtgärder för att alla deltagare och partners skall känna sig trygga när de deltar på någon av våra utbildningar. Vid all sjukdom skall åtgärder tas för att inte sprida smitta till […]