Arbetsmiljöfrågor

Post image

Viktiga för den upplevda psykosociala miljön inom djursjukvården

I mångt och mycket handlar kompetensförsörjning om att hitta rätt medarbetare, utveckla och höja deras kompetens samt behålla dem i företaget.

Att hitta rätt nycklar och öppna upp dörrar som leder till ett välmående företag, vem vill inte det?

Exempel på nycklar:

  • Tydligt ledarskap och välfungerande team.
  • Tillhandahålla kompetensutveckling för medarbetare, det ger kvalitét i utfört arbete samt att medarbetaren finner välbefinnande på sin arbetsplats.
  • Känna delaktighet, inflytande och egenkontroll över t ex schemaläggning .
  • Tydlig kommunikation om att arbetsmiljö och medarbetares välmående är viktigt för verksamheten.
  • En fysisk arbetsmiljö som är anpassad för att underlätta arbetet.
  • Tydliga strukturer och roller, ger minskade stressfaktorer samt bättre kontroll på arbetsbelastning.

Medarbetare som kan påverka arbetsfördelning, arbetstakt och arbetssätt gör att fler orkar och vill arbeta heltid som i sin tur kan ge stor effekt på stress och minskad arbetsbelastning, vilket i sin tur minskar sjukskrivningen. En nöjd medarbetare pratar gott om sitt arbete och stannar även längre på sin arbetsplats.

För att du ska få den hjälp och det stöd du behöver för att öka arbetsglädjen och välmåendet hos dina medarbetare skickar vi ut en enkät som du gärna får fylla i. Förutom att hålla kurser för alla inom djursjukvård vill vi även veta om vi kan göra mer för att komma till rätta med den psykiska ohälsan, stressen som många upplever i sin vardag. 

Kan vi ge dig de nycklar du behöver?  

Kontakta oss:

Annica.avelin@vetabolaget.se

076-677 47 98

Annica Avelin

Annica Avelin

Dela inlägg

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.