fbpx

Exotic animals

The responsibility we as vets carry is larger than that of the average profession. In the days of social  media and ever-growing client expectations, it can be easy to lose sight of our goals; the ones we  had in mind when we set out on our journey as students. What this means to say is […]

Arbetsmiljöfrågor

Viktiga för den upplevda psykosociala miljön inom djursjukvården I mångt och mycket handlar kompetensförsörjning om att hitta rätt medarbetare, utveckla och höja deras kompetens samt behålla dem i företaget. Att hitta rätt nycklar och öppna upp dörrar som leder till ett välmående företag, vem vill inte det? Exempel på nycklar: Tydligt ledarskap och välfungerande team. […]