Residual Spinal Cord Compression Following Hemilaminectomy and Mini-Hemilaminectomy in Dogs: A Prospective Randomized Study

Artikel skriven av bl a Gustaf Svensson som håller i flera populära kirurgikurser hos oss, nu i november fullbokade Avancerad mjukdelskirurgi.

Utdrag ur artikeln:
The aim of this study was to compare the reduction of spinal cord compression after surgical treatment of dogs with acute thoracolumbar intervertebral disc (IVD) extrusion achieved using hemilaminectomy versus mini-hemilaminectomy techniques. This was a prospective randomized study with client-owned dogs presented with acute IVD extrusion that were allocated to surgical treatment using hemilaminectomy (n = 15) or mini-hemilaminectomy (n = 15) techniques.


Plain and intravenous-contrast computed tomography was performed pre- and postoperatively. The preoperative minimal cross-sectional dimension of the spinal cord (MDSCpre) and the postoperative minimal cross-sectional dimension of the spinal cord (MDSCpost) were measured at the level of greatest compression. The minimal diameter of the uncompressed spinal cord was measured in a similar way both pre- (MDUSCpre) and postoperatively (MDUSCpost).

Dogs in the mini-hemilaminectomy group had significantly greater reduction of compression (RC) (p < 0.01) after surgery compared to dogs in the hemilaminectomy group. The mean RC in the hemilaminectomy group was 34.6% and in the mini-hemilaminectomy group 62.6%. Our results showed a significantly greater reduction of spinal cord compression for mini-hemilaminectomy compared to hemilaminectomy. Additionally, mini-hemilaminectomy could be a preferred method due to its minimal invasiveness and easier access to lateral fenestration.

Läs hela artikeln

Gustaf Svensson

Dela inlägg

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.