fbpx
Nya regler för djurvårdare nivå 3

Artikelns Datum

Uppdaterad 2024-07-12
Viktig information för djurvårdare nivå 2 och 3: Förändringar i behörighet för anestesi och smärtlindring

Idag kan djurvårdare nivå 2 som vill upp till nivå 3 gå en anestesiutbildning och därmed bli behöriga att söva sällskapsdjur och ge sederande läkemedel och läkemedel för narkos ordinerad av ansvarig veterinär. Enligt nya bestämmelser som trädde i kraft den 1 november 2023, kommer denna behörighet att begränsas efter den 31 december 2026.

 

Vad innebär detta för djurvårdare idag?

Det innebär att alla djurvårdare nivå 2 som inte har genomgått anestesiutbildningen före slutdatumet inte kommer att få söva sällskapsdjur i framtiden. De kommer istället kunna bli behöriga enbart för smärtlindring, vilket medför att utbildningstimmarna reduceras från 80 till 16 timmar. Djurvårdare på nivå 3 kommer därmed att ha en lägre kompetensnivå i framtiden, vilket medför att branschen riskerar att förlora viktig expertis.

 

Möjligheten att behålla behörigheten

Djurvårdare nivå 2 som vill arbeta med anestesi även efter 2026 bör genomgå en grundkurs i anestesi och analgesi, exempelvis vår kurs ”Anestesiologi för djurvårdare nivå 3 med certifiering”. Om du genomgått kursen innan 2026 har du en möjlighet för att fortsätta arbeta med anestesi och analgesi även efter 2026, MEN detta beror på hur processen kommer att se ut framledes, eventuellt kommer det att bli en övergång där nivå 3 kan validera sina kunskaper till djursjukskötar nivå, men detta är inte bestämt i nuläget. Det vi vet är att behovet i branschen för nivå 3 och djursjukskötare är mycket stort.

Fler artiklar