fbpx
En fransk bulldogg som inte kom från Skåne

Artikelns Datum

Av veterinär Björn Åblad, specialist i hundens och kattens sjukdomar, klinikchef medicinavdelningen, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg

I denna fallpresentation beskriver veterinär Björn Åblad ett komplext och lärorikt fall av en ung fransk bulldoggtik som visade allvarliga symtom på pulmonell hypertension (PHT) och högersidig hjärtsvikt. Det framkom under utredning att hunden sannolikt inte var född i Sverige, trots tidigare antaganden, vilket ändrade diagnosförloppet markant.

Anamnes och första undersökningar

Den knappt ett år gamla tiken hade visat tecken på dålig aptit och kontinuerliga hudbesvär sedan hon kom till sina nuvarande ägare. Vid en ombesiktning vid sex månaders ålder noterades dock inga andnings- eller hjärtproblem. När hon remitterades till Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg var de primära problemen grava respiratoriska besvär och återkommande svaghetsattacker.

Vid klinisk undersökning noterades en mycket hög andningsfrekvens på upp till 100 andetag per minut, men inga blåsljud på hjärtat. Ekokardiografi visade på en grav högersidig dilatation av både förmak och kammare samt dilatation av lungartären, vilket tydde på allvarlig PHT. Röntgenbilder visade grav förstoring av hjärtats högersida, förstoring av lungartärer och kaudala vena cava, samt interstitiella till alveolära förtätningar i lungorna.

Utredning och behandling

Remitterande veterinär hade tagit blodprover som visade en lindrig basofili, medan CRP-nivåerna låg inom normalvärden. En angiodetectanalys var negativ och på grund av tikens diarré togs inga avföringsprover. Datortomografi och bronkoalveolärt lavage övervägdes men genomfördes inte på grund av kostnadsosäkerhet från försäkringsbolaget samt bedömning att narkos var för riskabelt.

Tiken behandlades med fenbendazol och sildenafil samt Apoquel för hudbesvären. Vid ett senare återbesök hostade hon upp en mask, men denna analyserades inte vidare. Hennes hudproblem förbättrades och andningsfrekvensen normaliserades. Vid upprepad ekokardiografi visade tryckförhållandena i hjärtat förbättringar.

Misstankar om Dirofilaria immitis

Trots förbättringarna återkom tikens allvarliga andningsbesvär några veckor senare. Vid ny röntgen- och ultraljudsundersökning upptäcktes linjära hypoekogena strukturer i lungartären, vilket starkt indikerade infektion av Dirofilaria immitis (hjärtmask). Ett antigenprov bekräftade förekomsten av adulta honparasiter. Vid tidigare undersökningar hade dessa strukturer inte varit uppenbara, men en noggrannare granskning visade att de funnits där redan då.

Detta fall belyser vikten av att inkludera hjärtmask i differentialdiagnoserna, även för hundar som antas vara födda i Sverige. Troligen var tiken född i ett östeuropeiskt land och infekterad som valp. De initiala behandlingarna med fenbendazol och Advocate, tillsammans med noggrann uppföljning, bidrog till att hantera infektionen och förbättra tikens allmänna hälsa.

Genom detta fall betonar veterinär Åblad vikten av att vara uppmärksam på möjliga importerade infektioner och att alltid överväga en bred differentialdiagnostik vid komplexa fall av respiratoriska och hjärtproblem hos unga hundar.

Läs Björns egna ord och artikeln i sin helhet på Svensk Veterinärtidning här

Fler artiklar