fbpx
Strategisk bedömning av smärta hos hundar

Artikelns Datum

Ge utredning, plan och uppföljning fasta ramar och vinn kampen mot inflammation och smärta.

Det är en svår uppgift för veterinärer att ta reda på och följa upp hur ont en hund har. Smärta är olika från hund till hund, och hundägarna bedömer sina hundars smärta individuellt. I vissa fall har en hund starka smärtor, men ägaren tycker inte att det är så farligt. Andra gånger är det tvärtom.
17 % av hundägare som ska ge smärtstillande preparat dagligen medger att de inte följer veterinärens ordination, utan ger hunden medicin endast när de tror att hunden har ont. Inte mindre än 34 % av hundägarna glömmer bort att ge smärtstillande tabetter.* Uppföljning av din smärtpatient är avgörande för att du ska lyckas med smärtbehandlingen. Lägg därför upp en fast plan för din behandling av osteoartritpatienter.

Tre fastställda steg som gör det lättare att lyckas med behandlingen

Dessa tre enkla steg lättar din arbetsbörda och ser till att du aktivt kan följa med i osteoartritpatienternas hembehandling – så att ingen hund ska behöva uppleva regelbundet uppblossande inflammation och smärta.Ett frågeformulär hjälper hundägaren att förstå hur hunden egentligen har det.

  1. Med en plan blir det tydligt för hundägaren att situationen är allvarlig. Planen visar att det är du som veterinär som leder processen – inte tvärtom. Hundägaren har en tydlig plan att förhålla sig till.
  2. Med uppföljning och fasta ramar för uppföljningen tar ägaren behandlingsplanen på större allvar. Med hjälp av uppföljningen får ägaren dessutom se vilka framsteg som har gjorts.
  3. Virbac har samlat ett komplett paket med frågeformulär, plan och uppföljningsschema som är lätt att implementera i vardagen. Kontakta din Virbac konsulent om du är intresserad av ovanstående paket : https://se.virbac.com/moete

Effektivare utredning och uppföljning

Genom att ha en plan för hur du hanterar osteoartritpatienter så får du bättre kontroll över din tid under hälsoundersökningen. Om smärtor upptäcks under hälsoundersökningen Låt kunden ta med sig frågeformuläret hem och boka in en ny tid inom ett par dagar. Vid bokning av tid för icke akut hälta Gör det till en vana att be ägaren att komma fem minuter före den bokade tiden så att det finns gott om tid för att fylla i frågeformuläret:  Anteckna de viktigaste punkterna från frågeformuläret i  journalen – så att de inte glöms bort.  Lägg upp en plan tillsammans med hundägaren.  Boka in ett uppföljningsbesök.

Nyttiga dokument för arbetet med smärtpatienten

Virbac Handlingsplan  Virbac Frågeformulär & Body Condition Score   Virbac Frågeformulär för uppföljning *Pet Owner Insight Executive Summary (N=200) January 2021Virbac Sverige | virbac@virbac.se | Tlf.: 75 52 12 44 (kontor i Danmark)

Copyright © Virbac, All rights reserved.

Fler artiklar