Skriv under uppropet mot hundsmuggling och massimport

Post image

SKK har startat en namninsamling som senare ska överlämnas till våra beslutsfattare, det krävs politiska åtgärder för att komma åt problemet med hundsmuggling.

Det förekommer också en mer systematisk handel och obegränsad import av hundar då man i dagsläget bara behöver ett importtillstånd. Dessa hundar säljs sedan vidare på den svenska marknaden. Importören och försäljaren har i dessa fall ett tillstånd att importera hundar men hundarna kan ändå komma från en valpfabrik men falska papper och dokumentation.

Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd arbetar med frågorna hundsmuggling och avelsfrågor. Samverkansgruppen består av representanter från Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd, länsstyrelserna, Sveriges Veterinärförbund och Vetabolaget.

Genom att skriva under uppropet kan du bidra till politiska åtgärder som sätter stopp för hundsmuggling och massimport av hundar.

Länk till SKK`s hemsida.

Annica Avelin

Dela inlägg

vetabolaget logo

Vi erbjuder kurser till dig inom djursjukvården så att du ska få den kompetens du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Vårt mål är att du som personal får möjlighet att vidareutveckla din kompetens och tillgodogöra dig ny kunskap. Flera av våra kurser är godkända av Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbund!

Industrigatan 1C, 734 30 Hallstahammar

info@vetabolaget.se

© 2020 Veta Bolaget AB. All rights reserved.