fbpx
Vetabolaget satsar på psykisk hälsa

Artikelns Datum

Genom att utbilda chefer och att erbjuda stresshantering för veterinärer och annan djurvårdspersonal

Djursjukvården har varit med om stora förändringar de senaste åren (se Grönas websida). Detta innebär att också kraven på djurvårdspersonal har förändrats i rask takt. Å ena sidan gäller det krav på kunskap och kompetens och å andra sidan krav på att hantera djurägare i rummet och på sociala medier. Dessutom rapporteras det en stor tidspress och därmed mindre möjlighet för återhämtning.

I Försäkringskassans rapport från sept. 2020 visade det sig att veterinäryrket är ett av flera riskyrken för att hamna i stressrelaterad ohälsa. Därutöver har kvinnor en 41% högre risk för sjukfall på grund
av stress än män. Veterinäryrket har under tiden blivit ett kvinnodominerat yrke (80% kvinnor). Den stressrelaterad ohälsan är dessutom förhöjd hos personer med barn i åldern mellan 3 och 8 år.
Genomsnittsålder i veterinäryrket i Sverige är 39, 8 år. Vilket är oftast den åldern där man har mindre barn.

I Stressmottagningens enkät som skickades ut i feb 2021 till veterinärer i hela landet (se SVF tidning nr 5 2021) visade det sig att veterinärer som var nya i yrket hade störst svårigheter som yttrade sig i psykisk ohälsa och stress. Även veterinärer med flera år i yrkeslivet rapporterade tydligt förhöjda symtom på stress så som koncentrations- och minnessvårigheter, sömnstörning samt oro och nedstämdhet. Resultaten bekräftar därmed Försäkringskassans resultat som är baserade på registrerade sjukskrivningar.

Precis som djur har vi människor svårt med förändringar. För att kunna hantera dem behöver vi använda extra resurser/energi. Vi har en benägenhet att öka kontrollbeteenden under förändring för att skapa trygghet/återskapa balansen. Det kostar i själva verket extra energi. Pågår ökade krav på grund av förändring, för länge och/eller överstiger våra resurser och /eller saknar vi copingstrategier uppstår ovan nämnda symtom på stress.

Det finns flera möjligheter att motverka psykisk ohälsa/stress på arbetsplatsen. För det första är det viktig att chefer har kunskap och färdigheter att identifiera och sedan minska stressfaktorer på organisatorisk och social nivå. För det andra behöver personalen lära sig effektiva copingstrategier för att kunna hantera kortvariga påfrestningar.

Vetabolaget håller Lösningsfokuserat arbetssätt i november och Hur hanterar jag min energinivå som chef? i januari 2022. Fler kurser i ämnet kommer under våren 2022, håll utkik på hemsidan.

Fler artiklar