Välkommen till VeTA-bolaget!


2017-08-02 – Info från Jordbruksverket angående djurvårdare:
Nya bestämmelser om djurvårdare
Jordbruksverket har infört nya bestämmelser för djurvårdare. Dessa bestämmelser gäller från och med den 7 augusti 2017 till och med den 31 december 2023. Det innebär att under den tid som bestämmelserna gäller införs undantag från behandlingsförbudet för djurvårdare på tre nivåer. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.
Föreskrifter:
Saknr D9 SJVFS 2017:17
Saknr D8, Saknr L41 SJVFS 2017:16

Kurspaketet – Nivå 3 är inställt på grund av litet intresse.


 VeTA-dagarna 20-22 april 2018 i Norrköping
Tema: Akut- & intensivvård – hund, katt och häst samt fler program – mer info kommer…

VeTA-dagarna 31 mars – 2 april 2017 i Malmö
Se vinnarna i Tipspromenaden och Guldugglorna Länk »


Vill du ha vår kurskatalog? – maila in din postadress till: info@vetabolaget.se


Grundkurs i läkemedelshantering (GKLH) läs mer om innehållet här »
Kursen innehåller Jordbruksverkets författningar D8 och D9.

Nya kurstillfällen GKLH Smådjur:
18 januari 2018 – Hudiksvall
19 januari 2018 – Göteborg
LÄNK till kurser 2018

För info! – Vi planerar att hålla GKLH Smådjur och GKLH Häst 19 april i Norrköping – mer information kommer på hemsidan i mitten av januari 2018.


INTRESSEANMÄL – följande kurser kan du anmäla ditt intresse till:
Anatomi och fysiologi
Sjukdomslära steg 1
Sjukdomslära steg 2
Mikrobiologi grund

Anmäl dig via kontaktformuläret längre ner på sidan och skriv kursnamnet.


1/7 2015 bytte vår ägare namn till VeTA-föreningen då Svensk Djursjukvård (branschfrågor) fusionerades med SLA (Svenskt Näringsliv)
Utbildningsverksamheten fortsätter som vanligt och namnet VeTA-bolaget kvarstår.

Medlem i VeTA-föreningen
kan man bli om man är ett företag som bedriver hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar.
Se under VeTA-föreningen »