Välkommen till VeTA-bolaget!

Brachykongress 30/9 – 1/10 2016
Schema

Kursen – Ledarskap inom djursjukvården 12-13 oktober 2016
Öka lönsamhet med aktivt ledarskap, samsyn och kunskapsöverföring!
Att säkerställa, utveckla och genomföra är stora utmaningar. Vi ger er verktyg som gör det möjligt att förstå, motivera och utveckla era medarbetare utifrån de styrkor och egenskaper individen har. Kunskap om det egna beteendet är första steget mot bra kommunikation, förståelse och gott samarbete-Thomas Person Profil, PPA.
Ledarrollen är en profession i sig, som många av er ska hantera utöver den roll ni har på kliniken. Med kompetens, engagemang, fokus och tid blir det lättare att utöva ledarskapet som kräver närvaro vid rätt tillfällen, tid till dialog och coachning av medarbetarna. Att förstå hur stress påverkar oss och hur vi kan bli bättre på att hantera pressade situationer och stress är en viktig del av ledarskapet, det kostar mycket pengar med sjukskrivningar för utarbetade medarbetare med stressrelaterade sjukdomar. Att skapa utrymme och tid blir både enklare och positivare genom planering och prioritering. Ge dig själv möjligheten och kunskapen att utföra ditt arbete utan att känna stress och skapa konflikt. Med enkla och effektiva verktyg skapar du förtroende och blir säkrare i din roll.
Som chef ansvarar du också för hur andra i organisationen gör sitt jobb. Med effektiva verktyg förstärks din påverkan och du skapar stabilitet och utveckling i medarbetarleden. Med samsyn på var och ens uppdrag i organisationen och med tydliga, gemensamma strategier för ert arbete mot gemensamma mål, organisationens, kundernas och era egna bygger ni plattformen för ert ledarskap.
Läs mer och anmäl

_DSC0054
Se bilder från VeTA-dagarna 2016 och branschens galakväll

Se trailer om VeTA-dagarna 2016

2017 års VeTA-dagar hålls 31 mars – 2 april i Malmö


Logo VVF

Veterinär Vårdhygienförening – Länk till deras hemsida
Länk för medlemsanmälan 2016

Hygienkonferens 25-26 oktober 2016 – Nova Park, Knivsta – Schema

Länk för deltagaranmälan Hygienkonferensen

Länk för utställaranmälan Hygienkonferensen

Kursen Vårda instrumenten och skydda patienten 19-20 oktober 2016
(Certifierade hygienombud får räkna denna kurs som uppdateringskurs)

 

Grundkurs i läkemedelshantering (GKLH) kursen innehåller Jordbruksverkets författningar D8 och D9.

Nytt kurstillfälle – GKLH Smådjur 5 december 2016 – Anmäl
Vill du gå GKLH Hästkurs
 – intresseanmäl för framtida kurs på info@vetabolaget.se

 

Fr o m 1/7 så bytte vår ägare namn till VeTA-föreningen då Svensk Djursjukvård (branschfrågor) fusioneras med SLA (Svenskt Näringsliv)
Utbildningsverksamheten fortsätter som vanligt och namnet VeTA-bolaget kvarstår.

Medlem i VeTA-föreningen
kan man bli om man är ett företag som bedriver hälso- och sjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar.
Maila in medlemsansökan och ange:
Företagsnamn och adress.
Org.nr.
Kontaktperson och mailadress för:
– Nyhetsbrev
– Kursutskick
Maila till: info@vetabolaget.se

Har Ni frågor så vänligen kontakta oss.

VeTA-föreningens styrelse:
Ordförande – Christina von Dorrien
Vice ordf. – Karin Bredelius
Nina Kjellerstedt
Anette Graf
Bodil Ström Holst