fbpx

Residual Spinal Cord Compression Following Hemilaminectomy and Mini-Hemilaminectomy in Dogs: A Prospective Randomized Study

Artikel skriven av bl a Gustaf Svensson som håller i flera populära kirurgikurser hos oss, nu i november fullbokade Avancerad mjukdelskirurgi. Utdrag ur artikeln: The aim of this study was to compare the reduction of spinal cord compression after surgical treatment of dogs with acute thoracolumbar intervertebral disc (IVD) extrusion achieved using hemilaminectomy versus mini-hemilaminectomy techniques. […]

Lyckad lansering av unik digital satsning utvecklad av Lärande Partner och Vetabolaget

Tidigare i år lanserade Lärande Partner och Vetabolaget en unik digital satsning kopplat till utbildningsmaterialet ”Grundkurs i läkemedelshantering”. En undersökning visar att elever från Realgymnasiet och deltagare från djurvårdsbranschen är väldigt nöjda med kursen och vill verkligen rekommendera kursen vidare. – Att så många är nöjda och tycker att den digitala kursen motsvarar förväntningarna visar att vårt arbete […]

Vetabolaget satsar på psykisk hälsa

Genom att utbilda chefer och att erbjuda stresshantering för veterinärer och annan djurvårdspersonal Djursjukvården har varit med om stora förändringar de senaste åren (se Grönas websida). Detta innebär att också kraven på djurvårdspersonal har förändrats i rask takt. Å ena sidan gäller det krav på kunskap och kompetens och å andra sidan krav på att […]

Arbetsmiljöfrågor

Viktiga för den upplevda psykosociala miljön inom djursjukvården I mångt och mycket handlar kompetensförsörjning om att hitta rätt medarbetare, utveckla och höja deras kompetens samt behålla dem i företaget. Att hitta rätt nycklar och öppna upp dörrar som leder till ett välmående företag, vem vill inte det? Exempel på nycklar: Tydligt ledarskap och välfungerande team. […]

Information om hur Vetabolaget förhåller sig till Coronaviruset

Vi på Vetabolaget följer noga utvecklingen och möter myndigheternas rekommendationer. Vi har kontinuerlig avstämning för att agera utifrån den senaste informationen och vidtar omgående åtgärder för att alla deltagare och partners skall känna sig trygga när de deltar på någon av våra utbildningar. Vid all sjukdom skall åtgärder tas för att inte sprida smitta till […]