Agriakortet – mindre oro och mer koll

Snabbare skadereglering, rabatt på självrisken och möjlighet till delbetalning. Med Agriakortet kan du alltid känna dig trygg om din hund plötsligt skulle bli sjuk. Dessutom ingår en unik reseförsäkring och mängder av vassa erbjudanden. Agriakortet är en extra trygghet om oturen skulle vara framme. Veterinärkostnaderna kan snabbt skjuta i höjden och det är inte alltid […]

Strategisk bedömning av smärta hos hundar

Ge utredning, plan och uppföljning fasta ramar och vinn kampen mot inflammation och smärta. Det är en svår uppgift för veterinärer att ta reda på och följa upp hur ont en hund har. Smärta är olika från hund till hund, och hundägarna bedömer sina hundars smärta individuellt. I vissa fall har en hund starka smärtor, […]

Skriv under uppropet mot hundsmuggling och massimport

SKK har startat en namninsamling som senare ska överlämnas till våra beslutsfattare, det krävs politiska åtgärder för att komma åt problemet med hundsmuggling Det förekommer också en mer systematisk handel och obegränsad import av hundar då man i dagsläget bara behöver ett importtillstånd. Dessa hundar säljs sedan vidare på den svenska marknaden. Importören och försäljaren […]

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer. Den nationella Samverkansgruppen för […]